داستان/ تنها سه چهار روز در تهران…

سپیده شراهی دی ماه ۱۳۶۶ دانش اندوخته رشته زمین شناسی است و از سال ۹۱ به وادی داستان نویسی و فیلم نامه نویسی وارد شد. در زمینه ی سینما و در فیلمنامه نویسی فعالیت دارد و از برگزیده های جشنواره های مختلف رضویست.

داستان / ننـــــه علی اکبر

سپیده که در داسنان نویسی از کلاس های استاد محمدرضا سرشار بهره برده، از وادی داستان نویسی وارد فیلم نامه نویسی هم شده و درحال حاضر هنرجوی حوزه هنری در بخش سینماست.