داستان/ بوی بهشت می آید!

لیلا صادق محمدی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان و داستان نویس است که با نشریاتی چون کیهان بچه­ها، پوپک، سلام بچه­ها، جدید، باران، همشاگردی سلام، شاپره، دوست، نغمه کودکانه، امیدان، پویندگان، میثاق با کوثر، نورالهدی، امان، ماه مهربان همکاری…

خودشیفتگان دل سنگ 

لیلا صادق محمدی  شاعر و نویسنده صاحب کتاب "راز سبز زندگی" مجموعه شعر بزرگسال و کتاب هایی چون "گرگ ناقلا" و "سنجاب باهوش" در ادبیات کودک و نوجوان است که  با نشریات مختلف در حوزه کودک و نوجوان همکاری فعال دارد.