پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵

نمایشنامه زائر/۵

این امام رضا(ع) است که راهی سفر است و این معصومه (س) خواهر اوست که بی تاب این سفر است و مشتاق پیوستن به برادر.

namayesh5

اعظم بروجردی/

 

صحنه پنجم

صحنه همان صحنه پیشین است خاتون بار خودرا بسته وآهسته می خواهد خانه را ترک کند. بانو در دایره دوار به آسمان می نگرد .

بانو : تو هم  می شنوی خاتون ؟

خاتون جا خورده .

بانو : صدای مرغان دریایی را، که هنوز هم برادرم را بدرقه می کنند.

خاتون : این وقت شب آیا مرغان دریایی بیدارند؟

بانو : بیدارندو پرواز می کنند . چون مادر زمینی غمگین از رفتنشان می شود در وقت دیگری. 

خاتون : به کجا می روند بانو؟

بانو : به چایگاه خود، در دل دریا .

خاتون : اما من به  قحطی وخشک سالی اسیرم وجز صدای خار وخاشاک سالیانی است که دیگر هیچ نمی  شنوم.

بانو : می تر سم که این شهر یکسره متروک شود بس که همه میل به رفتن کرده اند .

خاتون: صدای  همهمه های درونیم امانم را بریده ونمی گذارد هیچ صدای دیگری را بشنوم.

بانو : کجا ؟

خاتون : می روم شاید روزی صدای این همه را در درون خود ببرم.

بانو : اما اینک پاسی از شب می گذرد .

خاتون : بااین حال شما بیدارید، شاید شما هم …

بانو : آسمانی چنین زیبا وستارگانی چنین بی بدیل هر میلی را در من خاموش می سازد مگر میل رفتن را.

 خاتون : بی قرارید بانو؟

بانو : همه چیز آرام است، حتی آتشی که در تنور است .

خاتون : اما زغالهای گداخته زیر خاکسترند ومن از همه چیز می ترسم . از سفر چنین نابهنگام امام و از جان فرزندانم بانو . ممکن است اگر زودتر نروم، نرفتنم را از چشم شما ببینند و جان امام وفرزندانم در خطر بیفتد .

بانو : برادرم اینک در نیشابور است وبیست هزارنفر یا بیشتر با دوات وقلمها مهیا شده اند تا سخنانش را مکتوب نشر دهند .

خاتون : اما مامون حیله گر تر از آنست که نداند که دارد چه اتفاقی می افتد .

بانو: او مرد ظاهر است واز باطن  حقیقت  هیچ خبر ندارد . بمان خاتون، جلوتراز ما نرو، بمان تا با هم برویم .

خاتون : فرزندانم بانو، فرزندانم .

بانو :  پس چادرت را بر زمین نکش، تا میل دنیا فریبت ندهد .

امام در صحنه گردان درست مقابل بانو می خواند .

امام : ای گنج بینوایان…

بانو متوجه حضور امام می شود و با او شروع به خواندن می کند .

بانو  : ای گنج بینوایان …

امام : ای نجات دهنده کشتی شکسته…

بانو  : ای نجات دهتد ه کشتی شکسته …

امام : تو کسی هستی که سیاهی شب…

بانو  : تو کسی هستی که سیاهی شب…

امام : و روشنایی روز …

بانو  : و روشنایی روز …

امام : ومهتاب …

بانو : ومهتاب …

امام : و پرتو خورشید …

بانو : وصدای برگ درختان …

امام : و طنین آب …

بانو : و طنین آب …

امام : در مقابلت فروتنی کرده اند یا الله .

بانو : یا الله یا الله .

امام : چه شبی است خواهرم !

بانو : چه شبی است برادرم !(مکث) دمی دیگر بمان.

امام : کجا ؟ من که هردم باتوام. نه از تو پیشترم و نه تو از من پیشتر می روی خواهرم .

بانو :اما گاهی دلتنگ می شوم .

امام : مگر از من فاصله می گیری ؟

بانو : حتی دمی، شما را می بینم، شما را می شنوم ولحظه به لحظه با شما همسفرم .

امام : وتو تنها کسی هستی که ژرفای غمم را می یابی.وعمق شادیم را. پس چرا دلتنگی ؟

بانو : گاهی در عمق غم تان چنان تنها می یابم تان که چاره ای ندارم جز آنکه دلتنگ شوم آقا ، من مکتوب شمارا شنیدم مولایم،  شما می خواهید محال را ممکن سازید وآن مردم گم کرده راه را به جاده درست آورید. چرا مرا نمی خوانید؟ مرا بخوانید.

 امام: می خوانمت، می خوانمت خواهرم، وقت آن است که راهی شوی، به سمت جنوب.

قسمت چهارم

ادامه دارد…

/انتهای متن/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs