پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

اولین روز زندگی

روز عروسی یعنی اولین روز زندگی مشترک خیلی مهم است برای هر عروس ودامادی. دوست دارند با بهترین کارها، قشنگ ترین خاطره ها را در ذهن خودشان و بقیه از این روز ثبت کنند.

dastanak_1

منیژه جانقلی/

پوشیده در لباس سفید و ساده‌ی توری، مقابل آینه  و شـمعدان سـاده‌اش نشـسته بود. چادر سـفیدش هنوز روی سـرش بود. نگاهش به مردی بود با لباس دامادی. مردی که گفته بود:« تو را به خاطر ایمان و سادگی‌ات انتخاب کرده ام.»
صدای اذان که از گلدسـته‌های مسـجد در گوشـش پیچید، مردش برخاسـت. با عشـق نگاهش کرد. صدای مردش را شـنید:
ـ نماز اول وقت، آن هم به جماعت، در اولین روز زندگی مشـترک‌مان می‌چسـبد.
تبسـمی بر لب زن نشـست.
مرد بیرون که می‌رفت، برگشـت و نگاهی به عروسـش انداخت.
ــ من به قسـمت مردانه می‌روم.
زن می‌دانسـت، می‌رود مردها را برای نماز جماعت به صف کند.
او هم برخاسـت. داشـت به شـستن آرایشـش و به صف کردن زنان برای نماز اول وقت فکر می‌کرد.
برگرفته از: کتاب رسم دلدادگی

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد