سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ […]

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
نام های ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ اوست. یاد کردن نام های خدا فقط  ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ آنها نیست، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧت  ﻣﻴﺎﻧجی گرﻯ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ است که ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ  ﺩﺍﺭﺩ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد