کارآفرینی برای زنان آسیب‌دیده بهترین راه ورود مجدد به جامعه است

این افراد در مرکز نگهداری زنان آسیب دیده لویزان نگهداری می شدند که پس از شناسایی، زمینه اشتغال آنها را فراهم کردیم و در حال حاضر زنانی که به نوعی آسیب دیده اجتماعی محسوب می شدند، امروز دارای کسب و کار هستند و از شرایط آسیبی فاصله گرفته اند.

0

مدیر موسسه همیار کارآفرین با اشاره به لزوم توجه جامعه به زنان آسیب دیده، گفت: کارآفرینی برای زنان آسیب دیده اجتماعی بهترین راه ورود مجدد آنها به جامعه است.

به گزارش به دخت به نقل از مهر، نرگس طاووسی با اشاره به حذف زنان آسیب دیده در کسب و کار خانگی، افزود: از سال ۱۳۹۰ در راستای همکاری با موسسه همیاران سلامت اجتماعی تعدادی از زنان آسیب دیده را جذب کردیم.

وی افزود: این افراد در مرکز نگهداری زنان آسیب دیده لویزان نگهداری می شدند که پس از شناسایی، زمینه اشتغال آنها را فراهم کردیم و در حال حاضر زنانی که به نوعی آسیب دیده اجتماعی محسوب می شدند، امروز دارای کسب و کار هستند و از شرایط آسیبی فاصله گرفته اند.

مدیر مجموعه همیار کارآفرین ادامه داد: در مرحله اول تعداد شش نفر از زنان آسیب دیده را تحت پوشش قرار داریم که پس از دوره مهارت آموزی وارد کارگاه تولید لامپ های سقفی شده اند.

طاووسی تاکید کرد: در طول مدت همکاری با این زنان تنها یک نفر از آنها به دلایل مختلف از شرایط اشتغال خارج شدند اما بقیه توانسته اند وضعیت خود را تثبیت کنند و از شرایط آسیبی فاصله بگیرند.

وی با تاکید بر فعالیت ۱۰ ساله در موسسه همیاران سلامت اجتماعی اضافه کرد: کارآفرینی برای زنان آسیب دیده بهترین راه برای ورود مجدد این زنان به سطح جامعه است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده