چگونه می توان در نزدیک ترین نقطه نسبت به حضرت زهرا “س ” ایستاد؟

در هفته زن به دخت از زنان صاحب نظر و از صاحب نظران در امور زنان و از همه کسانی که دراین باره نظر دارند و دغدغه می پرسد:

0

در زمان حاضر و در وضعیت پیچیده ی کنونی دنیا، یک زن چه گونه می تواند به لحاظ اخلاق و رفتارو سبک زندگی در نزدیک ترین نقطه نسبت به حضرت زهرا(س) بایستد؟  پروین داعی پور روان شناس بالینی و درمانگر در پاسخ به این سوال می گوید:

– چه سوال سختی …راستش جواب این سوال پروژه ای ست با نیاز به چندین سال زمان…

– یعنی با اینکه این چندین سال را گذرانده ایم، هنوز جوابی نداریم؟

– بله متاسفانه بیشتر شعار داده شده تا عمل .ببینید به نظر من برای نزدیک شدن به وجود مقدس حضرت زهرا “س” هر کس می تواند یک ویژگی ایشان را انتخاب و آن را دررفتار خویش عملی کند . مثلا صفت صبر حضرت را در نظر بگیرد و به قدر فهم و ظرفیت خودش این خصوصیت را در خود نهادینه کند. چرا که ما انسان ها قادر به درک کمال وجودی حضرت نیستیم. من این توصیه را در جلسه ای با زنان بوشهر مطرح کردم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.

 /انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده