ندا مطلبی به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون جودو مشخص شد.

ندا مطلبی طی حکمی از سوی محمد درخشان به عنوان نایب رییس بانوان جودو معرفی شد. مطلبی پیش از این نایب رییس فدراسیون اتومبیلرانی بود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا،آذین ساکی پیش از این سرپرست نایب رییس بانوان جودو بود.
/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده