عاصمه جهانگیر قادیانی، مسئول حقوق بشر ایران انتخاب شد

عاصفه جهانگیر، پیرو فرقه ی قادیانی که همتراز با بهاییت است، به جای احمد شهید در سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، انتخاب شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از راه اترک، بعد از تغییر احمد شهید، سازمان ملل، خانم عاصفه جهانگیر از پاکستان را به عنوان گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب نمود.

asefshahid1

احمد شهید مسلمان بود و اهل کشور مالدیو ولی خانم عاصفه جهانگیر پیرو فرقه ی ضاله قادیانی می باشد که همتراز با فرقه ضاله بهاییت است.

جهانگیر بارها از فرقه ی ضاله بهاییت در ایران حمایت کرده و ایران را به خاطر مسائل بهاییت مورد انتقاد قرار داده است.

حال مشخص نیست که سازمان ملل بر چه اساسی دست به انتخاب این زن ضد اسلام و عقاید اسلامی زده است.

سایت راه اترک منتظر پاسخ و تحلیلهای شما در خصوص این انتخاب می باشد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده