درهای ورزشگاه روی زنان در قم باز شد!+عکس

قم شهر اولین ها.دربهای‌باز ورزشگاه حیدریان قم ، در بازی مردان به روی زنان، برای اولین بار در ایران! بازی صبای قم، نساجی مازندران.

0

01

منبع: ایسنا /انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده