تبلیغ نامتعارف روسری در بام تهران+عکس

تصویری از یک بلیبورد تبلیغاتی با طرح نا متعارف شال و روسی در بام تهران – توچال در فضای مجازی منتشر شده است.

0

عکس/ تبلیغ نامتعارف روسری در بام تهران

منبع:صراط/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده