بلندهمتی، شاه‌بیت غزل کربلاست

تاریخ کربلا به ما می‌آموزد که برای رسیدن به بالاترین جایگاه کمال باید همت بلند و طبعی بزرگ داشت. بلندهمتی شاه‌بیت غزل کربلاست.

0

نسیم شهسواری/

در همه آموخته‌ها و در همه جان‌فشانی‌های کربلا سری نهفته است؛ سری که به ما می‌گوید که بلندهمتی بزرگ‌ترین درسی است که از این معلم بی‌منت حسینی می‌توان آموخت.

همت بلند دار که مردان روزگار                                                      از همت بلند به جایی رسیده‌اند

کربلا برای خودش پرحادثه‌ترین کتاب تاریخ بشر است، کتاب تاریخی پر از عبرت‌ها و آموختنی‌های گران‌بها.

اگر می‌گویند که تاریخ معلم انسان‌هاست، کربلا خود معلم تاریخ است و تاریخ همه آموخته‌های خویش را از آن آموخته است.

اگر انسان پای تک‌تک فصل های این کتاب بنشیند درس‌های بسیاری می‌آموزد؛ درس‌هایی که برایش در کوره راه‌های زندگی چراغ راه می‌شود و ستاره راهنما.

در همه آموخته‌ها و در همه جان‌فشانی‌های کربلا سری نهفته است سری که به ما می‌گوید که بلندهمتی بزرگ‌ترین درسی است که از این معلم بی‌منت حسینی می‌توان آموخت.

تاریخ کربلا به ما می‌آموزد که برای رسیدن باید راه رفت، باید قدم به قدم رفت و رفت و رفت و نایستاد.

تاریخ کربلا به ما می‌گوید که باید اندیشه بزرگ و هدف والا داشت، تاریخ کربلا به ما می‌آموزد که برای رسیدن به بالاترین جایگاه کمال، باید بزرگ اندیشید و به بالاترین و بهترین‌ها چشم‌داشت.

بلندهمتی شاه‌بیت غزل کربلاست.

کربلا فراتر از آن چیزی است که دیده‌ایم و شنیده‌ایم.

کربلا به وقوع پیوست تا به ما بیاموزد که در مسیر زندگی باید طبعی بلند وهمتی عالی داشت.

کربلا به وقوع پیوست تا درس زندگی بیاموزد.

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده