ایران در ساخت طلا و جواهر سرآمد است

صنعتگران ایرانی از دیرباز در  طلا و جواهرسازی پیشتاز و سرآمد بوده اند و امروزه هر بیننده ای خلاقیت وتوانمندی حیرت برانگیز سازندگان ایرانی این اشیا را در موزه های معروف بین المللی تحسین می کند.

0

فاطمه قاسم آبادی/

از آنجا که کشور ایـران از لـحاظ جغرافیایی بر روی کمربند معدنی جهان قـرار دارد و از ذخائــر عظیم فلـزات وکانی های با ارزش برخــوردار است، بنابر این از نقـطه نظر تاریــخی همین موضوع موجبـات گسترش دانش وصنعت فلــز کاری از ایـــران به سایــر منــاطق جهــان رافراهم ساخته ، بطوری کــه ساکنین مصر، بابل ،هند وجیحون باتمام پیشرفت هایی که در عصر خود داشتند، نتوانستند در این زمینه بر ایرانیان پیشی بگیرند .

ایـران در صنعت طلا وجواهر وساخت وتولید زیور آلات ومصنوعات فلزات قیمتی سرآمد کشورهای جهان است؛ آثار هنری بسیار ارزشمند و گرانبهایی که امروزه مــوزه های معتبر داخلی وخارجی ومجموعه های خصوصی کلکسیونر های معروف دنیا رادر سراسر جهان بخشیده است.

این امر بیانگر این حقیقت است که طلا وجواهرسازان ایرانی در ادوار مختلف تاریخی، چه پیش از اسلام و چه بعد از آن در ساختن اشیاء، تزئینی وزیور آلات گرانبها از مهارت خارق الـعاده ای برخوردار بوده اند وامروزه هر بیننده ای که آنها را در موزه های معروف بین المللی مشاهده می نماید، خلاقیت وتوانمندی حیرت برانگیزسازندگان ایرانی این اشیا راتحسین می کند.

 

جام های طلایی باستانی

مجسمه مشــهور بز بالـدار، جام طلای افسـانه زندگی ، جام طلای مارلیک وده ها اثر تاریخی دیگر اصیل ترین اسناد تـاریخ فرهنگی وهنری صنعتگران ایرانی در گذرگاه زمان وکارنامه درخشان پیشینیان ما در طلاسازی بشمار می روند.

همـچنین باید اشاره کرد که در دوره هخــامنشیان برای اولین بار در جهان سکه طلا توسط داریــوش کبیر در ایــران ضرب گردید که به آن داریــک گفته می شود.

 

ایرانیان و طلا از زبان ویل دورانت

در عصر ساسانیان نیز مصرف طـلا در ایــران فراوان بود. براساس نوشته های مورخین سرشناسی نظیر ویل دورانت، گیرشمن ، شاردن ودیگران در ادوار مختلف تاریخی فعـالیت های تولیدی وبـازرگانی مصنوعات طلا وجـواهـر وسنگـ ها ومــواد طــبیعی قیمتی رونق فـراوانی داشته است وطبقه اشراف وثروتمندان جامعـه عموما از وسـایل واشیای زینتی گرانبهایی که از طلا وجواهرات ساخته شده بود، استفاده می کردند.

ازشکوه وعظمت دست ساخته های هنری ایـرانیان در روزگاران هخــامنشی وساسانی هرچه گفته شود کم است . پادشاهان این سلسله نظـیر هرمز اول، خسرو دوم چنان بـه ساخت زیور آلات اشرافی وبویژه تاج وتخت پادشاهی توجه داشتند که حیرت مـورخین را برانگیختـه است.

تئوفیلاکتوس مورخ بیزانسی وثعالبی مورخ عرب در وصف تاج وتخت پادشاهان مذکور مـطالبی نگاشته اند واعتراف کرده اند که طلا وجواهر سازان ایــرانی در عصر خود همواره شـهره آفــاق بـوده اند.

 

طلا با شکل های جدید

با گام نهادن به قرن بیستم صنعت طلا جــواهر سازی ایران وارد عصــر جدیدی شد. زیرا به تدریج لباس های ایـــرانیان از حالت سنتی گذشته خــارج گردید ودر اثر افزایش رفت وآمـد های مردم ایـران بویژه با اروپائیان تاحدود زیادی صنعت طلا وجواهر سازی هم تحــت تاثیر قرار گرفت وسبک های جـدیدی در تولیـــد مصنوعات مردم پسند بـــکار گرفته شد .

البته در تاریخ ایــــران پس از استقرار سـلسله پهلوی نیز تزئینات شــاهی نــظیر تاج جدید، چــوگان جدید وجامه های جدید وغیره ساخته شد که هم اکنون در موزه جواهــرات بانــک مرکزی نگهداری می شود. به هر صورت تاریخ طــلا وجــواهرات ایــران سر شار از غرور وافتخارات فراوان برای سازندگان وهنــرمندان این صنف وصـــنعت است.

 همین امر نشـان می دهد که همواره در طول تاریخ این کشور طلا وجواهرسازان هنرمند ایــــرانی باخلق آفرینش های بی نظیر وبی همتــا توانسته اند توجه جـــهانیان رابه خود جلب کنند وشاهـــکار های هنری آنــان همیشه خواهد توانست در سطح بین المللی مــطرح باشد وکارنامه این صنعت وهـــنر اصیل ایــرانی درخشان تر از گذشته باقی بماند.

 

طلا پشتیبان اقتصادی ملت ها

در طول تاریخ از طلا برای پشتیبانی پول و در سیستمی تحت عنوان پایه طلا استفاده می شد که در این سیستم یک واحد از پول رایج معادل مقدار معینی طلا بود. گاهی اوقات مالکیت طلا به خاطر نقشی که بعنوان پشتوانه پول دارد محدود ویا ممنوع می شود.

چون طلا مدت زمان بسیار طولانی ارزش خود را حفظ کرده است ، بعنوان یک سرمایه گذاری مشهود اغلب به صورت بخشی از یک سهام نگهداری می شود. به علاوه طلا ارزش خود را حتی هنگامی که پول بی پشتوانه، بی ارزش می شود حفظ می کند. بنابراین مخصوصا ” در زمان ناتوانی یا تورم شدید” طلا مورد نیاز می گردد.

اگرچه طلا در صنعت و هنر بسیار مهم است ، این عنصر وضعیت منحصر به فردی نسبت به تمامی کالاها دارد و آن حفظ ارزش خود در دراز مدت می باشد.

 

فلزی مقاوم

طلا از گذشته‌های بسیار دور، به ‌دلیل جلای زیبا، مقاومت بالا در مقابل اکسیداسیون و دیگر عوامل شیمیایی، شکل‌پذیری خوب و کمیابی، مورد توجه بشر  و دارای اهمیت ویژه‌ای بوده ‌باشد. طلا به عنوان مهم ترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش طلا به عنوان ذخایر پولی بین‌المللی است. بنابراین فلز طلا به عنوان یک سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح می‌باشد.

این فلز به علت زیبایی و مقاومت، به صورت زیورآلات و کارهای هنری نیز استفاده می‌شود. این فلز همچنین در ساخت لوازم الکترونیکی دقیق مورد استفاده است به‌طوری که در آینده رده اول مصرف طلا را به خود اختصاص خواهد داد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده