اولین زن فرمانده شناور رزمی در فرانسه

کاپیتان Claire Pothier به عنوان فرمانده ناو محافظ Guéprate نیروی دریایی فرانسه منصوب شد. وی اولین فرمانده زن یک شناور رزمی در تاریخ نیروی دریایی فرانسه محسوب می شود.

0

اولین زن فرمانده شناور رزمی در فرانسه

منبع: مشرق/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده