افتتاح کارگاه دوخت لباس های شیرخوارگان حسینی

همزما ن با ایام شعبانیه ، هفتاد کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینی حضرت علی اصغر (ع) افتتاح شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، منافی زاده دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در مصاحبه ای گفت: کارگاه دوخت لباس در ایران و چهار کشور، کار دوخت و بسته بندی لباس های شیرخوارگان حسینی را انجام می دهند.
وی افزود: ۳۰۰۰ بانو داوطلب به مدت شش ماه کار دوخت و بسته بندی این لباس ها را انجام می دهند.
منافی زاده با اشاره به اینکه امسال ۳۵۰۰ مراسم در سراسر دنیا در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می شود، گفت: امسال پنج میلیون عزادار حسینی در همایش شیرخوارگان حسینی شرکت می کنند.
وی با بیان اینکه امسال یک میلیون لباس برای کودکان شش ماهه شیرخوارگان حسینی آماده می شودافزود: در کارگاه های دوخت لباس ، کار چاپ روی لباس ها به زبان انگلیسی، اردو ، عربی و فارسی برای سایر کشور ها چاپ می شود.
منافی زاده اضافه کرد: امسال چهاردهمین سال برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ایران و سایر کشور هاست.
وی با اشاره به استقبال و شور حسینی میان شیعیان سراسر دنیا گفت: در دهه دوم برگزاری همایش حسینی پیش بینی می شود که ۸۰۰۰ مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم برگزار شود.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده