آرشیو ماهانه

بهمن 1393

وقتی پندارهای کودکی جان می گیرد

جین وبستر نویسنده ی مشهور امریکایی اگر چه آثار زیادی خلق نکرد و درجوانی چشم از جهان فروبست اما روح مهروزی و انسان دوستی در معدود آثارش که از گنجینه های ادبی جهان است موج می زند

زنانه رانندگی کنیم

فرزانه حکمت وقتی قرار است خانم ها وارد عرصه فعالیت اجتماعی شوند، انتظار این است که "زنانه" وارد شوند، نه مردانه. وگرنه فلسفه وجودی شان زیر سوال می رود. به نوعی  نقض غرض است. نسل جدیدی از دختران راننده را در خیابان می توان دید که در ویراژ…

اسمش شد: کافی شاد

نیلا بلا معتقد است: این کافی شاپ چه ماجرای شادی داره! از وقتی پامون به این جا باز شده همه اش تو جنگ و دعواییم! اصلا اسمش را باید گذاشت: کافی شاد!