آرشیو ماهانه

تیر 1391

مادري دو كودكش را كشت

پليس منطقه مسكو اعلام كرد كه مادري دو كودك چهار و هفت ساله خود را از طبقه پانزدهم ساختمان محل سكونتشان به پايين پرتاب كرده و كشته است.

کتاب شهربانو، بانک اطلاعات مشاغل بانوان

کتاب شهربانو که بانک اطلاعات مشاغل بانوان است به همت موسسه تاریخ و تمدن شرق و بیناد توسعه فناوری صالحین گردآوری شده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز حامیان معنوی آن هستند.

بیا با ما مورز این کینه داری

بیا با ما مورز این کینه داری                  که حق صحبت دیرینه داری نصیحت گوش کن کاین در بسی به        از آن گوهر که در گنجینه داری ولیکن کی نمایی رخ به رندان                تو کز خورشید و مه آیینه داری بد رندان مگو ای شیخ و هش دار…

این خانم، بانوی اول مصر است؟

محمد مرسی و نجلا محمود در سال 1979 ازدواج کردند. حاصل این ازدواج 4 پسر و یک دختر است.وی دختردایی مرسی و متولد سال 1962 در قاهره است.

این تظاهرات کافی است

وقتي رضا شاه پهلوي قانون كشف حجاب را به اجرا گذاشت، چون فقط از در زور و سركوب وارد شده بود، مردم و مخصوصا زنان مسلمان رو به مبارزه منفي آورده و حجاب خود را حفظ كردند. اما در دوره محمدرضا، چون به روش كاملا فرهنگي و نرم –از طريق رسانه هاي…

بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم

بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم                              مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست                 بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت                        تا آشنای عشق شدم ز…

خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خوشا شیراز و وضع بیمثالش            خداوندا نگه دار از زوالش ز رکن آباد ما صد لوحش الله              که عمر خضر می‌بخشد زلالش میان جعفرآباد و مصلا                       عبیرآمیز می‌آید شمالش به شیراز آی و فیض روح قدسی        بجوی از مردم…