آرشیو دسته بندی

گزارش

ابربحران تاریخ کشور “کاهش جمعیت” است.

بانکی‌پور فرد گفت: کاهش جمعیت خطرناک‌ترین بحران تاریخ کشور است که مورد غفلت دولت قرار گرفته، این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و ایشان بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید...

من و زندگی خصوصی ام، همین الان یهویی

در فضای مجازی و مخصوصا اینستاگرام براحتی می توان ردی از زندگی خصوصی آدمها پیدا کرد که بقیه مردم را ، هر که باشند،‌ در ان شریک می سازند. کاری هم ندارند به عاقبت این سهیم کردن ها و این که تا چه حد و تا کجا می شود به همه آنهایی که آن طرف این…
بیشتر بخوانید...

داستان آهنچی

مسجد جای خالی نداشت. مالامال از جمعیت شده بود. واعظ از ثواب و اجر وقف در جهان آخرت سخن می گفت. از مسجد که بیرون آمد، فکر سهیم شدن در ثواب وقف رهایش نمی کرد، از طرفی چیزی هم نداشت. تمام زندگی اش را بدهی و بیچارگی پر کرده بود. مگر یک کارگر
بیشتر بخوانید...