داستان/ آموزگار محبوب گم شده ام

یوسف یزدیان وشاره تحصیل کرده مهندسی کشاورزی ارشد است. نویسندگی داستان را با نوشتن سلسله داستان های «کودکی ها» در مجلۀ «باران» آغاز نموده و دو مجموعه داستان های کوتاه به هم پیوسته تحت عنوان «کروکودیل در کلاس» و «چشمان بیدار» از وی به چاپ…