داستان / خانه شنی

دیگه الآن دلواپس چی باشم مادر؟ دستم که تو جیب خودمه، بچه هامم که پیشم هستن. خدا بزرگه. اونی که بیاد خواستگاری دخترم، شعور داره. میاد تحقیق می کنه و می فهمه که شوهرم غیرت نداشت. یه عمر من کار کردم و اون خورد.

داستان/ یک شاخه گل رُز

سهیلا سهرابی رامینی در بهار سال 1345 در تهران به دنیا آمد. دوره های آزاد ویراستاری کتاب و عکاسی را در دانشگاه تهران طی کرد و دوره های تخصصی داستان نویسی را نزد استاد راضیه تجار سپری کرده است.