این هم کلاهی است از نمد مجردی!

تعداد بالای مجردها و بالا رفتن سن ازدواج مشکل مهمی است که این روزها خیلی ها از آن صحبت می کنند و کسانی هم البته از این آب گل آلود ماهی می گیرند برای خودشان. سمینار بر پا کردن برای انتخاب همسر یکی از اقلام این نوع ماهیگیری است.