داستان/ توکل

صدیقه جعفریان در بهمن ماه سال 1356 به دنیا آمد. در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی تحصیل کرده است . در تابستان 1395 موفق شد دوره ی داستان نویسی مقدماتی و پیشرفته ی استاد محمدرضا سرشار را پشت سر بگذارد. بعد از آن بود که بطور جدی وارد وادی داستان…