داستان/ حس زنانه

مردم گوش به گوش هم نشسته ‌اند. جوانکی باریک و کوتاه، با عمامه ‌ای نه چندان مرتب، بالای منبر، آنچنان فریاد می ‌زند تا صدایش را همۀ اهل مسجد بشنوند. من اما داخل شبستان سرم را به یکی از این ستون ‌های قطور تکیه داده ‌ام و محو تماشای قوس هلالی…