مگه دختر بزرگ داریم؟!

دخترا بزرگ باشند یا کوچک؛ متاهل باشند یا مجرد باز هم دخترند

۲۶سال داشتم و در مجموعه‌ای نظامی مشغول به کار و البته مجرد. همه افراد هم خانم بودن از ۱۸ ساله تا … مجرد و متاهل.

مسئولمان دختری داشت که هر از چندگاهی او را همراه خودش می‌آورد. مبینا خانم رابطه خوبی با من داشت و از زمانی هم که به مدرسه رفته بود تعطیل که می‌شد نیم ساعتی با من بود.

روز دختر فرا رسید و جشن‌های مدارس برای دختران. از مدرسه که آمد با خوشحالی کادوی روز دختر را نشان داد و من هم کلی بابت اون همه جینقل مینقیل ذوق کردم. با خوشحالی تمام گفتم: “مبینا خاله پس برای من کو؟ منم دخترم هااا”. مبینا یه نگاه جدی به خودش گرفت و گفت: “خاله به این بزرگی دختر میشه آخه!” جا خوردم از حرف یه وجب بچه و خنده‌م گرفت؛ گفتم: “بله! میشه”.

… دخترا بزرگ باشند یا کوچک؛ متاهل باشند یا مجرد باز هم دخترند حداقل برای والدین. هنوز هم در بساطشان کش‌های رنگی برای دم اسبی یا خرگوشی بستن موهایشان وجود دارد و همچنان طراوت دختران را دارند و در آرام صحبت‌ کردن‌هایشان صدای ریز خنده‌هایشان پیداست.

روزتان مبارک!

شیرین باقری

 

انتهای متن/