باید ذهنیت جامعه نسبت به فرزندآوری اصلاح شود

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: امروز ذهنیت مردم نسبت به فرزند آوری خوب نیست و این باید اصلاح شود.

0

شهلا خسروی در همایش ملی هنر در مامایی اظهار داشت: هم اکنون در حال رخداد جمعیتی سخت برای کشور هستیم. تمام دستگاه ها از مهدهای کودک گرفته سالمندان جامعه باید برای عبور از این بحران جمعیتی کنند.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه ماماها هنرمندان خلاقی هستند گفت: آرامش جامعه و مادران به هنر و خلاقیت این قشر بستگی دارد.

خسروی ادامه داد: در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، موضوع هنر در مامایی تدریس تعلیم داده می‌شود و این نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

وی با اشار به این نکته که کرامت مادری و حفظ آن یکی از مهم‌ترین مولفه‌های افزایش جمعیت است، گفت: اگر به دنبال جوانی جمعیت هستیم، باید شان مادر را حفظ کرده و این بزرگترین هنر ماماهاست.

مشاور وزیر بهداشت: گفت متاسفانه به دلایل مختلف ذهنیت مردم نسبت به فرزندآوری تخریب شده و همه وظیفه داریم این ذهنیت غلط را اصلاح کنیم.

منبع: تسنیم /انتهای متن/

درج نظر