جنگ نرم با روایتی متفاوت

0

در وضعیت حال نیز؛‌ هر روز صبح یک پیام بسته بندی شده وارد فضای رسانه ای کشور می‌شود و دست به دست در پیام رسان ها و سایت های مختلف به گردش در می اید و در مسیر خود فکر ها و قلب های زیادی را مجروح می‌کند .

محمد اسماعیلی دهقی قائم مقام جمعیت ایثارگران در یادداشتی نوشت: فرض کنید یک سوار کار شمشیر به دست از یکی از مرزهای کشور وارد شده و به هر کسی که می رسد یک ضربه کاری وارد می‌کند و به راه خود ادامه می‌دهد. پشت سر این سوار کار انبوهی از کشته ها و زخمی هاست که بر زمین افتاده اند ولی هیچکسی عکس العملی نشان نمی‌دهد .

در وضعیت حال نیز؛‌ هر روز صبح یک پیام بسته بندی شده وارد فضای رسانه ای کشور می‌شود و دست به دست در پیام رسان ها و سایت های  مختلف به گردش در می اید و در مسیر خود فکر ها و قلب های زیادی را مجروح می‌کند .
بسته هایی که توسط مزدوران رسانه ای دشمن طراحی و روانه کشور می‌شود. بسته هایی که برای  تهیه آنها دلار و درهم های بسیاری هزینه شده است.

بسته هایی که محصول زبده ترین کارشناسان جنگ روانی است. بسته هایی که هر کدام یک بخش  نظام را هدف قرار داده و نقطه زنی می‌کنند.بسته هایی که متنوع و جذاب  طراحی شده اند.بسته هایی که دقیقا متناسب حال و روز مردم و کشش افکار عمومی طراحی شده اند.

بسته هایی که هیچکسی در صحت انها تردید هم نمی‌کند چون حرفه ای تهیه شده اند.بسته هایی که  بذر یاس و ناامیدی را در سرزمین دلهای مردم می کارند. بسته هایی که قاتل روحیه کار و تلاش هستند.این بسته ها قاب های مختلف دارند یک روز یک برگ نامه با مهر و امضای وزیر است. یک روز بخش بریده شده ای از سخنرانی یک شخصیت سیاسی و مذهبی است.یک روز فیلمی از فقر و فلاکت یک بخش دور افتاده و روز دیگر افشاگری یک شبهه اقازاده دور افتاده از وطن است.

البته انتظاری هم از دشمن  نداریم اما گلایه ما از دست کسانی است که جاده صاف کن دشمن هستند و به این مهاجم آب و غذا می‌دهند.

گلایه ما از دست کسانی است که در ایست و بازرسی قرار بود جلوی مهاجم و جلوی ورود دشمن را بگیرند.گلایه ما از دست کسانی است که قرار بود با افشاگری و روشنگری در مورد این بسته های مسموم مانع از تلفات شوند.گلایه ما از دست کسانی است که قرار بود زخمی ها را مداوا کنند.گلایه ما از دست کسانی است که قرار بود نحوه مواجهه با این بسته های مسموم را اموزش بدهند.گلایه ما از دست کسانی است که قرار بود …

انتهای متن/ خبرگزاری تسنیم

درج نظر