نه به الگوی نخ‏ نما شده

رئیس بسیج جامعه زنان الگوی زن نه شرقی و نه غربی را الگوی برون رفت زنان در جهان از بحران خواند و اظهار داشت: این مفهوم حرف نوی دهه جدید انقلاب اسلامی است که برای جهان به ارمغان آورده است.

0

مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان در نشست هم اندیشی «بررسی شاخص های عدالت جنسیتی از منظر اسلام و غرب» یکی از مهمترین شاخص های عدالت جنسیتی را شاخص الگوی سوم عنوان کرد و گفت: این واژه اولین بار از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان ۳ الگو را برای زن بیان کردند.

وی ادامه داد: رهبری برای هر کدام از این الگوها شاخص هایی را مطرح کردند.

اصلانی گفت: الگوی زن شرقی را که هیچ ردپایی در تاریخ ندارد و دچار روزمرگی شده و خنثی است، نمی تواند الگوی مناسبی برای زن معاصر باشد.

وی افزود: رهبری الگوی زن غربی را به مثابه موجودی که جنسیتش بر انسانیتش می چربد عنوان کردند که به زن نگاه ابزاری داشته و نمی تواند الگوی مناسبی برای زنان باشد.

اصلانی الگوی زن غربی را یک الگوی نخ نما شده دانست و اظهار داشت: زن غربی به بی هویتی رسیده است و او زنی است که با مردوارگی فمنیستی اورا از مسیر اصلی هویت خودش منحرف شده و تساوی جنسیتی این بلا را بر سر زن آورد.

اصلانی با اشاره به  الگوی زن نه شرقی نه غربی که از سوی رهبری مطرح شده است ابراز داشت: این الگو حق کرامت الهی را به زن معاصر باز می گرداند.

وی  تاکید کرد: حق کرامت الهی زن مسلمان و غیر مسلمان را به جایگاه واقعی خود باز می گرداند.

رئیس بسیج جامعه زنان گفت: رهبری معتقدند الگوی سوم، تاریخ جدیدی در مقابل زنان جهان قرار می دهد که می توان زن عفیف، محجبه و شریف  و در عین حال در متن و مرکز جامعه را تربیت کند.

وی ادامه داد: ساحت رشد و تهذیب که به جنبه انسانی بودن زن می پردازد، ساحت خانه سالم و خانواده متعادل و ساحت ولایت اجتماعی که مقوم در متن و مرکز بودن است و جامعه را تحت تاثیر حرکت خودش قرار می دهد از ویژگی های این الگوست، همچنین ساحت جهاد، امر به معروف و نهی از منکر هم حائز اهمیت است که  شاخصه های جهاد اجتماعی را نهادینه می کند.

اصلانی الگوی زن نه شرقی و نه غربی را الگوی برون رفت زنان در جهان از بحران خواند و اظهار داشت: این مفهوم حرف نوی دهه جدید انقلاب اسلامی است که برای جهان به ارمغان آورده است.

وی افزود: نگاه امامان انقلاب اسلامی به زن نگاه از جنس الگوی سوم است و زنان مسلمان باید جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به جهان بنمایانند.

منبع: فارس /انتهای متن/

درج نظر