روح خانواده محوری در سیاستگذاری ها دیده نمی شود!

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده:

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با بیان اینکه سیاست‌گذاران نسبت به خانواده نگاه مهندسی دارند، گفت: آنها تغییرات اجتماعی را نمی‌بینند به همین دلیل برنامه‌های بلندمدت در حوزه خانواده وجود ندارد.

0

«فاطمه قاسم‌پور»، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در نشست سیاست‌گذاری خانواده در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی خانواده در شهریور ماه سال ۹۵ ابلاغ شده است، گفت: روح حاکم بر این سیاست‌ها نشان می‌دهد تشکیل و تحکیم خانواده دو امر مهم است. اما در کنار این مسئله باید بگویم تعالی خانواده و نسبت آن با تربیت و ارزش‌های موجود نیز حائز اهمیت است.

وی افزود:‌ باید از دستگاه‌های مسئول پرسید آیا اعطای وام ازدواج و یا ارائه خدمات مشاوره‌ای را می‌توان فعالیت مؤثر برای تعالی خانواده برشمرد؟

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ابراز داشت: وقتی سیاست‌های موجود را از منظر گفتمان اسلامی بررسی می‌کنیم می‌بینیم نگاه به خانواده با این گفتمان فاصله دارد.

قاسم پور افزود: تحولات خانواده از نگاه صاحب‌نظران مغفول مانده است.

وی با اشاره به اینکه فهم مشترکی در خصوص خانواده در میان دغدغه‌مندان این حوزه وجود ندارد، اظهار داشت: نهاد خانواده دچار تغییر شده اما متخصصان امر این تغییرات را حس نکرده‌اند.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد‌: متولیان حوزه خانواده نسبت به این نهاد با نگاه آسیب‌شناسانه برخورد می‌کنند. این نگاه در برخی سیاست‌گذاری‌ها مؤثر است اما روح خانواده و خانواده‌محوری در این سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود.

قاسم‌پور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم حوزه خانواده تعریف ارزش‌ها است و ما باید به این اجماع نظر برسیم که در خانواده ایرانی باید ارز‌ش‌های انقلابی دنبال شود و یا خیر.

وی افزود: سیاست‌گذاران حوزه خانواده به این نهاد نگاهی مهندسی دارند و تغییرات اجتماعی آن را در نظر نمی‌گیرند به همین دلیل برنامه‌های بلندمدت برای خانواده چیده نمی‌شود.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه که به موضوع خانواده پرداخته است، گفت: این ماده قانونی به شدت تکلف‌محور است در حالی که زیرساخـت‌های اجرایی آن دیده نشده است.

قاسم‌پور افزود: مسئله حائز اهمیت دیگر ارتباط میان نهاد خانواده و حاکمیت است. باید به این جمع‌بندی برسیم که آیا حاکمیت باید در ارتباط با خانواده نقش‌آفرین باشد یا خیر و آیا برای نقش‌آفرینی‌اش نیاز به همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد.

به گفته وی، تا حل نشدن این مسائل سیاست‌های حوزه خانواده دچار تشتت آرا خواهد بود.

منبع: فارس / انتهای متن/

درج نظر