آزادی دختران در کره

زنان و دختران کره‌ جنوبی کمپین ایستادن در برابر استانداردهای زیبایی‌ را با خرد کردن لوازم آرایشی و به نمایش گذاشتن عکس آن در شبکه های اجتماعی ایجاد کردند.

0

زنان و دختران کره‌ جنوبی جنبشی را شروع کرده‌اند که در آن از خرد کردن لوازم آرایشی‌شان فیلم می‌گیرند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.  هدف‌شان از این کمپین، ایستادن در برابر استانداردهای زیبایی‌ است که از سمت جامعه به آنان تحمیل می‌شوند.  استانداردهایی که از زنان می‌خواهد هر روز ساعت‌ها زمان صرف آرایش کردن و استفاده از متدهای زیبایی کنند.

آنها می‌گویند باید دو ساعت قبل از کار، بیدار شوند تا قبل از بیرون رفتن یک آرایش بی‌نقص داشته باشند و ‌پس از بازگشت به منزل نیز باید مدتی با دقت زمان صرف کنند برای اینکه با ژل‌های پاکسازی صورت، پوست‌شان را بازسازی کنند. زنانی که از این رویه مشکل ‌خسته شده‌اند، حالا در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای خرد کردن لوازم آرایشی‌شان را منتشر می‌کنند و از بقیه زنان می‌خواهند با آن‌ها همراه شوند.

محمدصالح نیک نام /انتهای متن/

درج نظر