هزینه ازدواج مجدد آقا هم با من است؟!

هزینه های زندگی و معالجات برای بچه دار شدن در این 10 سال زندگی مشترک با من بوده، چون شوهرم بیکار بوده و اصلا پولی نداشته که هزینه کند. حالا می خواهد با هزینه من ازدواج مجدد هم بکند و زندگی جدید هم تشکیل بدهد. چرا من باید قبول کنم؟

0

زن و مرد با هم مراجعه کرده اند،مرد خیلی سر حال، بشاش، خوش قیافه با هیکل ورزشکاری و خانم ناراحت و گرفته و یکسره در حال گریه کردن.

 بعد از آرام شدن خانم، مرد رو به من کرد و گفت: من می خواهم مهریه خانمم را بدهم ولی طلاقش نمی دهم و می خواهم اجازه بدهد که ازدواج مجدد کنم تا بچه دار بشویم.

پرسیدم: چند سال است ازدواج کرده اید؟

گفت: 10 سال است ازدواج کرده ایم.خانم من پنج سال بزرگتر است. همه روشها را هم امتحان کرده ایم ولی بچه دار نشدیم.در حال حاضر ایشان  به سنی رسیده که دیگر نمی تواند بچه دار شود ولی من می خواهم اولاد داشته باشم.

خانم دیگر طاقت نیاورد و شروع به صحبت کرد:

هزینه های زندگی و معالجات برای بچه دار شدندر این 10 سال زندگی مشترک  با من بوده، چون شوهرم بیکار بوده و اصلا پولی نداشته که هزینه کند. حالا می خواهد با هزینه من ازدواج مجدد هم بکند و زندگی جدید هم تشکیل بدهد. چرا من باید قبول کنم؟

 ایشان با کدام امکانات و پول می خواهد زن دیگر بگیرد و بچه دار شود؟ ایشان اصلا بچه دار نمی شود.  تا به حال برای بچه دار شدن هزینه ای هم  پرداخت نکرده، چون نداشته که پرداخت کند.هر اقدامی هم که کردیم با هزینه ی من بوده که همه راهها را رفته ایم.حتی از بانک نطفه، نطفه سالم تا تخمک لقاح شده دریافت کردیم ، ولی ناموفق بود. حدود 40 میلیون خودم هزینه کردم. ایشان بیکاراست و در این مدت همه پس انداز و حقوق بازنشستگی من هزینه شده. حالا به بهانه بچه دار شدن که امکانش را ندارد، می خواهد همسر جوانتر بگیرد و مرا هم نمی خواهد طلاق بدهد که هزینه شان را من بدهم. مهریه ای هم که قصد پرداخت به من را دارد دو دانگ خانه ایست که مال من بوده و به اسمش کرده ام و حالا می خواهد برگرداند و مهریه من حساب کند. مهریه من خیلی بالاتر از این مبلغ می شود. من اجازه نمی دهم بعد از 10 سال این کار را با من بکند.

به مرد گفتم: چرا قصد ازدواج مجدد دارید وقتی می بینید که خانم تان اینقدر ناراحت می شود؟ ایشان خیلی برای زندگی شما فداکاری کرده، لااقل هزینه ی زیادی کرده.اگر شما امکان بچه دار شدن داشتید ایشان قبل از رسیدن به سن یائسگی می توانست بچه دار شود. ولی الان دیگر هیچ امیدی ندارد.تقاضا بدهید بچه ای را به فرزندی بپذیرید.

گفت: این کار را هم کردیم حتی از شهرستانها گفتند باید پنج سال در نوبت بمانید و ما این زمان را نداریم و من باید بچه دار شوم.

از حضور این دو نفر کنار هم می شد خیلی مطالب را فهمید از جمله اینکه، خانم به خاطر ظاهر این مرد به ایشان دل بسته و ازدواج کرده و الان این مرد زیر 40 سال سن و خانم بالای 40 سال دارد. این مرد که بیکارهم بوده احتمالابخاطر نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده و نیاز به سرپناه حاضر به ازدواج با این خانم شده و به همه نیاز های مادی و غیرمادی خود رسیده و هنوز هم تحت حمایت مادی از ناحیه خانم زندگی می کند. منتها این آقا حالا در سنی است که حس می کند هنوز انرژی و جوانی دارد ولی خانم در مرز یائسگی است. این خانم طبیعتا در این سن و موقعیت احساس شکست و هدر رفتن عمر و مالش را دارد  و از همه مهمتر فرصت بچه دار شدن را  از دست داده است.

گفتم: مشکل ظاهرا از شماست.چگونه اصرار به این کار دارید؟

جوابی نداشت.

 

پاسخ دکتر فرزانه اژدری

از مرد خواستم ما را تنها بگذارد تا بتوانم با خانم صحبت کنم.

به خانم این پیشنهادها را دادم :

  • می توانید بپذیرید که ایشان ازدواج مجدد کند و شما هم با این مرد زندگی کنید.( در رد این پیشنهاد گفت: نمی توانم تحمل کنم و اگر بمانم باید هزینه زندگی جدیدش را هم من بدهم.)
  • فرصتی بدهید تا سهم خانه اش را به نام خودتان برگرداند و بعد با دادخواست مهریه بتوانید او را وادار به طلاق کنید یعنی با بذل مهریه از اوبا طلاق توافقی جدا شوید.
  • می توانید راسا به دلیل داشتن مدارک پزشکی دال بر عقیم بودن همسرتان طلاق بگیرید.در این صورت می توانید مهریه تان را هم بذل نکنید و به اقساط از او دریافت کنید.
  • چون مرد اصرار به ازدواج مجدد دارد و شما راضی نیستید و نمی توانید تحمل کنید، می توانید در صورت ازدواج مجدد حتی با اجازه خودتان، به دلیل عدم تحمل وضع موجود(خرج زندگی آنها را دادن و …) طلاق بگیرید.در این صورت لزومی به اجرای طلاق با حضور مرد هم نیست. دادگاه می تواند از طرف حاکم شرع زنی را که در عسر و حرج است، طلاق دهد و اجرای صیغه طلاق هم با حضور نماینده دادگاه انجام می شود.
  • می توانید از دادگاه برای نفقه معوقه در زندگی مشترک از همسرتان شکایت کنید. البته برای اثبات ندادن نفقه باید به کمک مستندات و شهود این امر را در دادگاه اثبات کنید.  ضمن اینکه  می توانید از طریق دادگاه هزینه های پزشکی را هم، که احتمالا مدارک آنها را دارید، از ایشان مطالبه کنید.

/انتهای متن/

درج نظر