پوشش نامناسب در خانه، اسباب آسیب و انحراف جوان

اولین الگوهای رفتاری هر فرد در محیط خانه شکل می گیرد و حد و حدود پوشش از جمله این رفتارهاست که در صورت نبود حد و حدود در این الگو، ممکن است برای همیشه اختلالاتی در شخصیت و رفتار فرد پیدا شود. این نظر روان شناس و مشاور خانواده است در مورد تاثیر اهمیت حد و حدود درست در پوشش در خانه.

0

در علم روانشناسی خانواده مهم ترین محل یادگیری و خانه اولین مکانی است که هر انسانی در آن چگونه زیستن را یاد می گیرد.

اگر انسان در اولین کارخانه انسان سازی یعنی خانواده روش درست پوشش، برخورد با اجتماع، دوری از خطر های احتمالی و… را یاد گرفت در بقیه عمرش می تواند روی پای خودش بایستد.

وگرنه عواقبی مثل عدم موفقیت در امور تحصیلی و شغلی ،خطرانحرافات جنسی و … ، بخاطر محیط بی انضباط خانواده برای همیشه در کمین یک جوان هست.

با خانم جمالزاده متخصص روانشناسی در مورد تاثیر پوشش در خانه بر روی فرزندان به گفتگو نشستیم.

خانم جمال زاده نحوه پوشش در خانه بنظر شما می تواند روی شخصیت کلی فرد تاثیری داشته باشد؟

  • قطعا تاثیر دارد. چون ما معتقدیم یک سری از خصوصیات رفتاری انسانها، صرف نظر از اینکه آن فرد در چه جغرافیایی و با چه فرهنگی زندگی می کند و به چه زبانی حرف می زند، با او به دنیا می آید؛ برای مثال خوردن، آشامیدن و اموری مثل اینها ولی در بقیه موارد رفتاری، رفتارها اکتسابی است و قابل آموزش. نحوه پوشش هم مثل خیلی از عوامل دیگر اکتسابی است و می تواند در چگونگی شکل گیری شخصیت فرزندان تاثیرگذار باشد.

 

یعنی در این نوع رفتارها از جمله نحوه پوشش که یک کودک در محیط خانواده می بیند،‌ نقش خانواده و پدر و مادر خیلی پررنگ است ؟

  • بله دقیقا همین طور است. کودک با دیدن و شنیدن الگو برداری می کند و یاد می گیرد. دیگران و بخصوص پدر و مادر در سنین کودکی و نوجوانی الگوی فرزندان هستند. وقتی حد و حدود و چگونگی پوشش در کانون خانواده تابع یک ملاک های درستی باشد و خوب هم رعایت شود، فرزندان هم همین را یاد می گیرند، بعد وقتی وارد جامعه شدند خودشان می فهمند در کجا، چگونه بپوشند که شان انسانی خودشان و موقعیت اجتماعی شان ضربه نخورد.

وقتی حد و حدود پوشش در کانون خانواده تابع یک ملاک های درستی باشد و خوب هم رعایت شود،  فرزندان هم همین را یاد می گیرند، بعد وقتی وارد جامعه شدند خودشان می فهمند در کجا، چگونه بپوشند که شان انسانی خودشان و موقعیت اجتماعی شان ضربه نخورد.

ما در علم روانشناسی می گوییم خانواده مهم ترین محل یادگیری و خانه اولین مکانی است که هر انسانی در آن چگونه زیستن را یاد می گیرد.

اگر انسان در اولین کارخانه انسان سازی یعنی خانواده روش درست پوشش، برخورد با اجتماع، دوری از خطر های احتمالی و… را یاد گرفت در بقیه عمرش می تواند روی پای خودش بایستد.

 

کلا در مورد غریزه جنسی و نحوه پرورش آن در محیط خانواده نقش پدر و مادر چقدر اهمیت دارد؟

  • ببینید هر رفتاری از انسان سر می زند دو علت می تواند داشته باشد: علت درونی و علت بیرونی که خب علت های بیرونی به محیط و اطرافیان بستگی دارد و حتی می تواند بر علت های درونی هم تاثیر بگذارد. غریزه جنسی یک عامل درونی است و اموری مثل  پوشش به عنوان یک عامل بیرونی می تواند این غرایز را تشدید کنند یا برعکس. پدر و مادر با تعریف حد رفتاری درست و حدود پوشش مناسب در محیط خانه  به بچه ها کمک می کنند که این غریزه جنسی را درست مدیریت کنند یا خدای نکرده برعکس می توانند باعث شوند این غریزه بی جا و بی موقع یا بشکل زودرس تحریک  وبیدار شود. 

 

یعنی به نظر شما در مورد بلوغ زودرس جنسی می توانیم خانواده و پدر و مادر را عامل اصلی بدانیم؟

  • همین طور است . انسان از وقتی به دنیا می آید غریزه جنسی را با خود به دنیا می آورد این غریزه تا سن نوجوانی بسته به محیطی که انسان در آن رشد می کند تقریبا خاموش است و وقتی فرد به بلوغ می رسد این غریزه درونش روشن می شود. حال اگر محیط اطراف تحریک کننده باشد می تواند به شعله ور شدن زودتر از موعد این غریزه کمک کند و حتی در برخی موارد باعث بلوغ زودرس شود که این برای هر خانواده ای مشکل بزرگی است.

بنا بر این نوع پوشش به خاطر تاثیری که بر نوجوانان و جوانان خانواده می گذارد مساله بسیار مهمی است مخصوصا که شرایط برای ارضای نیاز از طریق درست وجود نداشته باشد. پس باید عوامل بیرونی توسط خانواده ها کنترل شود. پوششی که دارای حد و حدود درستی باشد می تواند تا حدود بسیار زیادی این معضل  را به سمت و سوی درست هدایت کند.

 

پس می توانیم بگوییم انحرافات جنسی افراد هم تا حد زیادی ریشه در دوران کودکی و محیط بی انضباط خانواده دارد؟

  • بله مساله انحرافات جنسی افراد بی تاثیر از رفتار والدین در دوران کودکی نیست. چون غریزه جنسی اگر به موقع مهار و هدایت نشود می تواند باعث وجود انحرافات جنسی شود انحرافاتی مثل همجنس گرایی، بچه بازی و… بیشتر به خاطر اختلالات جنسی در دوران کودکی و نوجوانی در فرد رخ می دهند .

نحوه پوشش و ارتباط با کودکان، حتی بین دو فرد هم جنس هم در خانواده ، باید تابع حد و حدودی باشد . هر نوع رفتاری که باعث تحریک فرد در محیط خانه شود، می تواند عواقب و مشکلاتی برای او در آینده درست کند و مبنای به انحراف کشیده شدنش گردد. پس باید پدر و مادرها با رعایت های درست  در چگونگی پوشش در خانه و در رفتارهای شان با کودک زمینه  رشد طبیعی در همه ابعاد از جمله در امور جنسی را برایش فراهم کنند.

نحوه پوشش و ارتباط با کودکان، حتی بین دو فرد هم جنس هم در خانواده ، باید تابع حد و حدودی باشد . هر نوع رفتاری که باعث تحریک فرد در محیط خانه شود، می تواند عواقب و مشکلاتی برای او در آینده درست کند و مبنای به آسیب و انحراف او شود.

 

در مورد این عواقب و پیامدها بیشتر توضیح می دهید؟

  • ببینید حواس پرتی از جمله این پیامدهاست که خیلی هم در موفقیت یک نوجوان و جوان در امور مهمی که پیش روی اوست، می تواند اثر داشته باشد. این حواس پرتی هم خیلی وقت ها بخاطر تحریک های جنسی نوجوان و جوان بوجود می آید. درگیری فکری زیاد در مورد مسائل جنسی می تواند در صورتی که راه درستی برای ارضایش نباشد باعث حواس پرتی و بازماندن از وظایف و کارهایی که بر عهده آنهاست، شود. این حواس پرتی ها گاهی باعث از دست رفتن فرصت های خوب تحصیلی، شغلی و … می شود که بر آینده نوجوان و جوان تاثیر منفی می گذارد.

تحریک های جنسی نوجوان و جوان و درگیری فکری زیاد در مورد مسائل جنسی می تواند باعث حواس پرتی و از دست رفتن فرصت های خوب تحصیلی، شغلی و … برای او شود.

این پدر ومادرند که باید محیط خانه را طوری بسازند که عوامل مستقیم و غیرمستقیم تحریک کننده در این محیط نباشد که باعث حواس پرتی و درگیری فکری برای فرزندشان شود. مسلما پوشش درست در این محیط یکی از چیزهایی است که با مراعات حدو حدودش می توان جلوی حواس پرتی و تحریک جنسی بچه ها را گرفت.

/انتهای متن/

درج نظر