چهار ورزش عالی برای بچه ها

بعضی ورزش ها را برای بچه ها اصلا نباید فراموش کرد. تاثیر مثبت این ورزش ها بر جسم و روح کودکان و مخصوصا افزایش اعتمادبنفس شان باعث می شود که این چهار ورزش را ورزش هایی عالی برای بچه ها بدانیم: ورزش های توپی، دوچرخه سواری،‌ اسکیت و پیاده روی.

0

بعضی ورزش ها فقط تحرک بدنی نیستند. به این دلیل که وجه آموزشی – پرورشی شان پررنگ است. چهار ورزشی که به آنها اشاره می شود،همین وی‍ژگی را دارند. بخشی از ویژگی این ورزش ها به تاثیر جسمی و بعضی دیگر به تاثیر مثبت روانی آنها بازمی گردد.

ورزش های توپی

رویای بسیاری از کودکان به وی‍ژه پسر بچه ها فوتبالیست شدن است! بنابراین اغلب بدون اینکه نیازی با هل دادن آنها به سمت بازی با توپ باشد، خودشان پا به توپ می شوند. اما علاقه آنها را می توان به شکل مناسب از سنی که به آن اشاره شد، هدفمند کرد.                          . 
تاثیر جسمی : کشش عضلات، تحریک اسکلت استخوانی به رشد و بازسازی، افزایش مهارت مرتبط به بینایی و حرکات پا.  در فوتبال بینایی و حرکات دست در بسکتبال و یا والیبال، ایجاد و افزایش مهارت حفظ تعادل. 
تاثیرروانی: حضور در جمع، همراهی با دیگران برای حفظ نظم، همکاری گروهی، فراگیری مهارت سرگروهی و مدیریت درصورتی که به عنوان سرپرست انتخاب شوند.

دوچرخه سواری

همه ما رکاب زدن به دوچرخه را از لحظه ای شروع کردیم که پدر یا مادر پشت زین دوچرخه را گرفتند و در مسیر رهایمان کردند. بعد هم اول یک چرخ و بعد هم چرخ دیگر را برداشتند تا واقعا دوچرخه سواری کنیم. از دو سالگی، سه چرخه سواری و از پنج سالگی دوچرخه سواری ورزشی است که کودکان می توانند آن را انجام دهند.. 
تاثیر جسمی :کشش عضلات پا و کمک به دیر بسته شدن صفحه های استخوانی و افزایش قد، تمرکز، حفظ تعادل، افزایش حجم تنفسی و جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی در بزرگسالی، جلوگیری از افزایش وزن در  به ویژه در دوره بلوغ. 

 تاثیر روانی : احساس استقلال، احساس رهایی، انجام مهارت بدون حضور والدین و شروع زندگی در اجتماع به تنهایی، هماهنگی با محیط زیست و دوستی با طبیعت. 

اسکیتشاید به این ورزش بتوان لقب، نوع دیگر از راه رفتن را داد! راه رفتن به شیوه سهل و سریع که برای انجام آن هم باید مهارت هایی را کسب کرد. امکان عبور از موانع، سرعت بالا و تفاوت در حین راه رفتن از وی‍ژگی های مثبت حسی این ورزش است. بهترین زمان آموزش آن از پنج سالگی به بعد است. 

تاثیر جسمی:  افزایش مهارت‘ حفظ تعادل، هماهنگی حرکت اعضای بدن به وی‍ژه پاها با چشم، 

تاثیر روانی : احساس استقلال، حس آزادی و رهایی و اعتماد به نفس

 

پیاده روی
به ظاهر این حرکت یعنی پیاده روی نه ورزش محسوب می شود و نه ورزشی برای کودکان. اما تاثیر مثبت آن با بسیاری از ورزش ها برابری می کند. این ورزش به ویژه برای کودکانی که اهل ورزش نیستند، حرکت مفید و شروع مناسبی برای ورزش است .                                                          . 
تاثیر جسمی:حفظ تعادل و هماهنگ کردن قدم ها، همراهی با دیگران، کنترل وزن و تناسب اندام
تاثیر روانی:احساس آزادی، تخلیه هیجان به وی‍ژه در نوجوانان، ارتباط با طبیعت و حضور در اجتماع، اعتماد به نفس، کمک به  تشخیص مسیر.         

/انتهای متن/

درج نظر