راه های درست نشستن پشت صندلی را یاد بگیریم

خیلی از ما در طول روز برای انجام کارهای مختلف مخصوصا برای استفاده از کامپیوتر ساعت های زیادی پشت صندلی می نشینیم. اآیا می دانیم راه های درست نشستن روی صندلی را می دانیم؟

0

بهداشت حرکتی

 در حالت نشستن باید کل سطح نشیمنگاه روی مبل یا صندلی باشد و طوری بنشینیم که ستون فقرات قوس نگیرد .در مجموع باید وزن بدن را مرکز ثقل تحمل کند و فشار روی عضلات به حداقل برسد.1

2

3 4نشستن پشت میز یا صندلی

1-تا جایی که امکان دارد صندلی خود را به میز نزدیک کنید تا مجبور نشوید به هنگام کار رو به جلو خم شوید.

2-گردن را صاف نگه داشته و خود را از ناحیه ی ران و لگن به سمت جلو خم کنید .

3-در بین نشستن های طولانی استراحت کوتاه مدت برای تغییر وضعیت بدن در نظر بگیرید.

4-در هنگام نشستن فاصله ای میان لگن و پشتی صندلی باقی نماندو ستون فقرات کاملا به پشتی صندلی تکیه داده شود و زانوها را حداقل هم سطح یا بالا تر از مفصل ران قرار دهید این کار باعث کاهش قوس کمر در وضعیت نشسته میشود.

5-سعی کنید یک چهار پایه به ارتفاع 10تا 15 سانتیمتر زیر پای خود بگذارید.

5

67نکاتی در مورد انتخاب نوع صندلی

طول نشیمنگاه صندلی نباید بیش ازطول ران باشد تا فرد بتواند به طور کامل به پشتی صندلی تکیه دهد. –

زاویه ی پشتی و نشیمنگاه بیش از 100 درجه نباشد. –

-ارتفاع صندلی حدودا به اندازه ی 1 سوم قد فرد و ارتفاع میز نصف قد باشد.و دارای شیب 10 درجه  به سمت فرد.

–پشتی صندلی حداقل با مهره ی بالایی کمر و پایینی پشت در تماس باشد و اگر پشتی صندلی به سطح نشیمنگاه متصل نیست فاصله ی این دو قسمت بیش از 10 سانت نباشد.- صندلی های چرخان معمولا فشار نامناسبی را روی بدن ایجاد می کنند.

ادامه دارد…

/انتهای متن/

درج نظر