دختر است دیگر ؟!

روز دختر می تواند زمانی برای یک قرار جمعی باشد بین دختران تا به جای این که با تولید گیف، کلیپ، دابسمش و …در فضای مجازی، خودشان به تمسخر دختران و دنیای دخترانه بپردازند، روی خوب دختران را نشان دهند و آن وقت با صدای بلند بگویند: دختریم دیگر.

0

یادم هست  وقتی بچه بودم  و خانه  مادر جون جمع می‌شدیم، بیشترین کسانی که وسط بازی‌ها بیرون می آمدیم و  حاضر نبودیم گاهی به بازی ادامه دهیم، من و ثریا و زهرا بودیم. نه اینکه ندانیم که:” بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره”،  نه اینکه تحمل شکست یا باختن را نداشته باشیم، اما همیشه وسط بازی اگر پسرعمه‌ها و پسرعموها با شیطنت خاص می‌خواندند:

” پسرا شیرن مث شمشیرن، دخترها موشن مثل خرگوشن”

 ما سه تا تاب نمی‌آوردیم و عطای بازی را به لقایش می‌بخشیدیم، اما نکته جالب قضیه اینجا  بود که  بقیه دخترانی  که در آن جمع بودند ، نه‌ تنها از حرف پسرعموها و پسرعمه‌ها ناراحت نمی‌شدند بلکه به ما می‌گفتند: خیلی بی‌جنبه‌اید، چرا بازی را به هم می‌زنید؟!

این روزها بعد از گذشت آن سال‌ها شاید کسی نیاید در فضای مجازی، بگوید: پسرا شیرن مث شمشیرن و … اما همین تفکر را  این روزها هم بنوعی متفاوت در  لفظ و لحن  و بیان، می بینیم.  این روزها شاید وسط بازی قایم‌موشک و گرگم‌به‌هوا کسی نباشد که بگوید “دخترا موشن مثل خرگوشن” اما تمام فضای مجازی ما ، سایت‌ها و کانال‌های فکاهی و طنز با یک عبارت ناراحت‌کننده پرشده است:

” دختر است دیگر؟! “

این‌ که گیف ها، فیلم‌ها و عکس‌های مختلف متنوعی در فضای مجازی با این هشتک وجود دارد، جای خود را دارد، اما نکته دردآور قضیه این است که این روزها امثال همان دخترانی که من و ثریا و زهرا را بی جنبه و به قول خودشان شان لوس می دانستند ،همین فیلم ها، گیف ها و عکس ها  را  یا انتشار می دهند و یا خودشان دست اندرکار ساختن و تهیه گیف ها و کلیپ ها و دابسمش هایی هستند که درآن دختر ، دختران و دنیای دخترانه به تمسخر گرفته می شود .

نمی دانم اما انگار یک جایی و یک زمانی غیرت دخترانه مان کمرنگ شده، انگار از یک جا و یک زمانی قبول کردیم که دختران، کم هوش، گیج و بی استعدادند؛ قبول کردنی که در پشت آن هیچ حقیقت و واقعیتی وجود ندارد.

روز دختر می تواند بهانه  ای باشد تا کمی رگ غیرت دخترانه مان بجنبد، روز دختر می تواند بهانه ای باشد تا به جای بزرگ نمایی اشتباهاتی که دختر و پسر و مرد زن نمی شناسد، روی خوب دختران را  نشان دهیم.

روز دختر می تواند بهانه ای باشد که هشتک بزنیم “دختر است دیگر” و در آن یادی از کیمیا علی زاده، سارا سادات خادم الشریعه، مریم میرزاخانی، خواهران منصوریان و هزار و هزار نمونه بارز از دختران توانمند ایرانی مان بکنیم.

روز دختر می تواند زمانی برای  یک قرار جمعی باشد تا نه تنها خودمان آب در آسیاب این تخریب فرهنگی نریزیم،  بلکه آستین همت بالا بزنیم و با اعتماد و صراحت و جرات در فضاهای مجازی و حقیقی ، به کار و فعالیت و سازندگی دست بزنیم و با صدای بلند بگوییم:

 دختریم دیگر.

/انتهای متن/

درج نظر