علت بی حجابی این است که دخترها قیمت خود را نمی دانند

دکتر محمدجعفر غفرانی در مورد زیبایی و تعریف آن گفت که زیبایی در پوشاندن است و در فطرت انسان عریانی مساوی زشتی است. این درک زشتی و زیبایی فطریست  و در همه آدم ها هست. با این درک است که انسان ها فطرتا دختر زیبا را دختر پوشیده می دانند.

0

وقتی همه انسان ها در درک زشتی و زیبایی به یک نقطه مشترک رسیدند، می توان به هشت نکته  اشاره کرد:

  • به خاطر این درک مشترک بود که آدم و حوا دنبال پشم و پنیه و ابریشم رفتند. بعد می بینیم که در طول تاریخ همه اقوام به دنبال نخ ریسی، پارچه بافی و لباس دوزی رفتند. در داستان ذوالقرنین آمده که او قومی در شرق عالم دید که لباس نداشتند. البته به نظر می رسد که این جا ترجمه درستی هم از آیه نشده است.
  • مشخصا ما می بینیم که در مدرسه در سنین ابتدایی و راهنمایی دخترها بیشتر به جلد کردن کتاب های درسی شان اهمیت می دهند تا پسرها.
  • بعد یک نکته جالب تر این که ما می بینیم که مردها برای خانه اثاث می خرند از قبیل مبل، فرش و … و این خانم هستند که به پوشاندن این وسایل با رویه هایی زیبا می پردازند.
  • در تمام دنیا شب عروسی لباسی که بر تن عروس و داماد است، نوعا لباسی پوشیده است.
  • در تمام فیلم هایی که مضمون معنوی دارند، ما می بینیم که کارگردان ها زنان را با لباس هایی بلند وموقرنشان می دهند.
  • در فیلم هایی که هنرپیشه ها نقش دختران و همسران پیامبران واولیای خدا را بازی می کنند، این هنرپیشه ها شکوه و جذابیتی خاص دارند؛ شکوه و جذابیتی که درفیلم های دیگر این هنرپیشه ها نمی توان دید. مشخصا یانگوم و دونگی که در آن دو سریال کرده ای سعی داشتند سیمایی  اخلاقی و معنوی از دختران نشان دهند، بسیار موقر و منطقی و سنگین هستند در حالی که اینها در اصل مانکن های  LG هستند.
  • در مورد اسباب بازی هم ما می بینیم که تمام دختر بچه های دنیا عروسک با لباس را دوست دارند .
  • محدودیت اگر بد بود چرا کار تمام پزشکان این است که به شما رژیم بدهند که این را باید بخوری و این را نباید بخوری یا این را باید قبل از غذا بخوری و آن یکی را بعد از غذا و آن داروی خاص را مثلا شش ساعت یک بار بخوری … ؟

نتیجه ای که می گیریم این است که رعایت حدود عقلی و شرعی که همان تناسب و تقارن و …در لباس، در گفتار و رفتار و در معماری و … است، موجب زیبایی است.

 

حجاب مخصوص اسلام و ایران است؟

اما یک سوال مهم هم این جا مطرح است:

 آیا رعایت حجاب و رعایت حدود منطقی و عقلانی در لباس مخصوص ایران و اسلام است؟

آمنه و حلیمه و خدیجه و … همه حجاب کامل داشتند. این خانم ها قبل از اسلام زندگی می کردند.

در اروپا ما می بینیم که قبل از رنسانس مجسمه های حضرت مریم همه پوشیده بودند و بعد از رنسانس است که متاسفانه این مجسمه ها عریان و نیمه عریان شده اند.

 

از چه چیز حفاظت می شود؟

سوال پنجم: آن چیزی که در تمام دنیا بیشتر عمرش را در زندان همراه با زندان ونگهبان می گذراند، طلا وجواهرات است چون سه خصوصیت دارد:  ارزش دارد، خواهان  دارد و سارق دارد.

البته کعبه هم ا رزش دارد، خواهان هم دارد ولی قابل سرقت نیست پس نگهبانی و حفاظت نمی خواهد.

دستشویی رفتن هم خواهان دارد ولی ارزش وسارق ندارد.

بر این اساس که حفاظت از زن ودختر یک واجب عقلی است.چون زن و دختر هم ارزش دارد، هم خواهان دارد و هم سارق.

 

پس این همه بی حجابی برای چه؟

سوال می شود که  اگر در مفهوم زشتی و زیبایی و رعایت حدود عقلی اشتراکی بین آدمها هست، پس این همه بی حجابی برای چیست؟

در جواب باید گفت در سیستم آموزشی فعلی ما شناخت هر چیز ممکن است و ارزش دارد جز خودشناسی . یعنی نوعا آدمها قیمت خود را نمی دانند.

امیرالمومنین می فرماید :

کسی که که کرامت خود را بشناسد، خود راخوار نمی کند.

علت بی حجابی این است که زن ها و دخترهای ما قیمت خود را نمی دانند.

 

خانم ها فوق بهشتند

باز هم علی(ع) فرموده:

 مردها قیمت شان قرب الهی است که به کمتر از آن نباید خود را بفروشند.

قرب الهی همان بهشت است.

اما خانم ها فوق بهشتند، چون بهشت زیر پای شان است.

پس هر چقدر ما مردم و مخصوصا خانم ها را به عقلانیت دعوت کنیم، بیشترخودشان حرمت خود را حفظ  می کنند.

برای این است که مکرر قرآن به ما خطاب می کند: چرا تفکر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ چرا بصیرت بخرج نمی دهید؟

 

علت بی حجابی بی فکریست

در این زمینه قرآن شش تعبیر را به کار می برد:

نظر،بصیرت، تفکر، تعقل،  تدبر، تفقه .

اگرانسانی این شش تا را داشته باشد همه خیرها  را دارد. پس علت بی حجاب بی فکری است. بچه قبل از دبستان یک اسکناس 10000 هزار تومانی را برای خرید می برد و با آن پنج تخم مرغ می گیر د و بقیه پول  را هم نمی گیرد. چون به نظرش یک اسکناس داده و پنج تخم مرغ گرفته دیگر لازم نیست بقیه اش را بگیرد.  اما  اگر پنج تا اسکناس 100 تومانی را بدهد و با آن یک نان بگیرد، بقیه اش را می خواهد. چرا؟  چون بچه ارزش اسکناس را نمی فهمد.

 

مانکن های غربی بیشتر به اسلام اقبال دارند

زنی که ارزش خود را بداند به پوشیدگی خود اهمیت می دهد. بیشتر موج اسلام گرایی در میان زنان مانکن غربی است. در اصل آنهاا به ارزش انسانی خود پی برده اند که به سمت اسلام آمده اند. آنها به این درک عقلی از ارزش خود رسیده اند که نباید با بدن شان کسب اعتبار کنند.  در اتاق هتل گاو صندوق هست و رویش هم نمی نویسند، چون عقلا معلوم است .

پس حراست از زن یک امرعقلی است.

 

اسلام حجاب را واجب کرده؟

ما می گوییم اسلام حجاب را واجب نکرده و برای این گفته خود دلیل هم داریم.

دلیل اول این است که هیچ پیامبری درهیچ کتاب آسمانی وجوب حجاب را مطرح نکرده است. درانجیل وزبور و تورت و قرآن حجاب مطرح نشده است.

دلیل دوم: در سوره نور گفته شده که “خمر” خود را بپوشانید. یعنی که خمر بوده و فقط در قرآن گفته شده که آن را  روی گردن خود بیاندازید.

دلیل سوم: سوره احزاب می گوید که “جلابیب” خود را ببندید. یعنی جلبابی که از قبل هم زنها می پوشیدند، فقط از حالت باز به حالت بسته در بیاید.

جلباب هم در لغت عربی  یعنی عامل جلب .

 

دختر باید جالب باشد

دختران باید جالب باشند ، چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج. خانم ها بعد ازازدواج هم باید جالب باشند که این خودش یک هنر است که  خانم در نگاه همسرش همیشه  باید جالب باشد.

چگونه دختر جالب می شود؟

یکی از راه های آن حجاب است.

یک راه دیگر آن حیاست که اوج حیات است و خداوند خود  بیشترین حیا  را دارد.

بعد در فرهنگ دینی ما حیا ده جزء دارد که نه جزئش مال دختران است و نه مال زنان.

خود محدودیت باعث جالب شدن می شود.

ببینید الان صنعت بسته بندی که چیزها را در یک قالب جالب عرضه می کند، در تجارت خیلی اهمیت پیدا کرده است. یعنی گاهی کیفیت دستمال مهم نیست، ولی جعبه اش مهم است.

اصولا دراین عالم آزادی کامل امکان و احتمالش نیست. رهایی ممکن نیست،  حتی خدا هم رها نیست.

این محدودیت است که یک دختررا جالب می کند.

/انتهای متن/

درج نظر