کتابت را جا بگذار

“کتابت را جا بگذار” نام طرحی است که مدتهاست در بعضی از کشورها اجرا می شود و به تشویق مطالعه کتاب کمک می کند. ایکاش ما در این چیزهای خوب  هم کمی مقلد غربی ها می شدیم.

0

زهرا نذیری/

چند روز پیش مطلبی را خواندم با عنوان” کتابت را جا بگذار”که در کشورهای غربی به فرهنگ تبدیل شده است. به این معنی که دوستداران کتاب برای ترویج عادت مطالعه کتاب، کتاب های خوانده شده خود را در جایی قرار می دهند که در معرض دید دیگران قرار بگیرد و آنها هم از خواندن آن کتاب بهره ببرند.

مخصوصا برای من جالب بود که این حرکت فرهنگی را در شبکه های اجتماعی هم به عنوان یک حرکت خوب و تازه در جامعه خودشان مطرح می کنند.  در صورتی که ما در فرهنگ خودمان  خیلی پیش تر سنت زیبای “وقف” را داشته اینم که گاهی آدمها نه یک کتاب را که یک کتابخانه بزرگ را  وقف می کرده اند تا همه مردم علاقمند بتوانند از کتاب هایش استفاده کنند. من خودم کتابی را به دستم رسید که در صفحه اول آن کلمه  “وقف در گردش “نوشته شده بود به دستم رسید. من کتاب را خواندم  وپس از آن به فرد دیگری دادم .

به نظر من می شود کتابی را که خوانده ایم به عنوان”وقف در گردش” یا “کتابت را جا بگذار” در دسترس بقیه افراد علاقمند به کتاب بگذاریم و از این راه به احیای کتابخوانی کمک کنیم.

البته در چند سال اخیر شهرداری هم کار خوبی کرده و در اتوبوس ومترو، مکان ها وسبدهایی برای قرار دادن کتاب گذاشته که متاسفانه به مرور زمان این سبدها خالی شد یعنی آدمها بجای این که کتاب ها را بخوانند و در همان جا بگذارند تا نفر بعدی هم کتاب را بردارد و بخواند … آن را برداشته و رفته . یعنی نه تنها کتاب های خودمان را جا نمی گذاریم برای دیگران بلکه کتاب های عرضه شده  دیگران را هم درکیف خود می گذاریم و می بریم!

نهایتا امیدواریم که شهرداری به این کار خوب یعنی عرضه کتاب در جاهای عمومی ادامه دهد البته به همراه فرهنگ سازی برای توجیه طرح. شاید بتوان از این راهها سنت کتابخوانی را اقلا در وسایل نقلیه عمومی احیا کرد وموجب آشتی مردم با یار مهربان شد و کمی باعث فاصله گرفتن آنها مخصوصا جوانترها  از دنیای مجازی شویم که خیلی ها را دارد در خود غرق می کند.

 /انتهای متن/

درج نظر