خانه های مد، ساماندهی می شوند

در این زمینه تاکنون 600 مزون فعال و مولد شناسایی شدند و به زودی برای حضور در جلسات کارشناسی دعوت می شوند.

0

کارگروه ساماندهی مد و لباس اطلاعیه ای منتشر کرده است که براساس آن در تلاش است با شناسایی خانه های مد و آموزش دادن به مسئولان آن، فعالیت این گروه را در حوزه مد و لباس مانند سایر بخش ها ساماندهی کند.

به گزارش به دخت و به نقل از ایرنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: کارگروه ساماندهی مد و لباس با دعوت از خانه های مد، فعالیت این گروه از فعالان حوزه مد و لباس را نیز مانند سایر بخش ها ساماندهی و قانونمند می کند.

«در این زمینه تاکنون 600 مزون فعال و مولد شناسایی شدند و به زودی برای حضور در جلسات کارشناسی دعوت می شوند.»

همچنین این اقدام در راستای هویت بخشی به آثار ارائه شده در جامعه و نیز حمایت از تولیدکنندگان و طراحان داخلی رخ داده و با نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس صورت می پذیرد.

خانه های مد با ساماندهی دقیق در این حوزه می توانند از مهم ترین مراکز ترویج مد اسلامی و ایرانی در جامعه باشند.

به زودی دعوت نامه های کارگروه ساماندهی مد و لباس برای حضور در هم اندیشی و اقدام برای ساماندهی این گروه انجام می پذیرد.

/انتهای متن/

درج نظر