سند “امنیت زنان وکودکان” آماده ارایه به دولت شد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: سند امنیت زنان و کودکان به‌زودی به امضای وزیر کشور می‌رسد و به دولت ارائه می‌شود.

0

به گزارش به دخت و به نقل از ایسنا، فهیمه فرهمندپور در این باره اظهار کرد: اظهار نظر امور حقوقی وزارت کشور، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را دریافت و بررسی کردیم. بخشی از آن‌ها را در سند اعمال می‌کنیم و درباره بخشی از مطالب مطرح شده به دستگاه‌ها پاسخ می‌دهیم چراکه قصد اعمال آن‌ها را نداریم.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است در قالب همکاری بین دستگاهی، دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه پنجم نسبت به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند و وزارت کشور مامور انجام این کار است.

/انتهای متن/

درج نظر