مشکلات آسان می شود

وقتی مشکلی پیش می آید آدمی، هم به خونسردی نیازمند است و هم به نیروی کافی  برای حل آن. از چه راه به این خونسردی و نیرومندی برسیم؟

0

زینب اسکندری/

و استعینوا بالصبر و الصلوة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین (بقره /45)

” از صبر و نماز یاری جویید ( و با استقامت و کنترل هوس های درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید) و این کار جز برای خاشعان گران است.”

راه پیروزی بر مشکلات
برای پیشرفت و پیروزی بر مشکلات، دو رکن اساسی لازم است: یکی پایگاه نیرومند درونی و دیگر تکیه گاه محکم برونی. در آیه فوق به این دو رکن با تعبیر “صبر” و “صلوه” اشاره شده است. صبر، آن حالت استقامت و شکیبایی و ایستادگی در جبهه ی مشکلات است و نماز، پیوندی ست با خدا و وسیله ی ارتباطی ست با این تکیه گاه محکم. گرچه کلمه ی “صبر” در روایات فراوانی به روزه تفسیر شده است ولی مسلماّ منحصر  به روزه نیست بلکه ذکر روزه به عنوان یک مصداق بارز و روشن آن است زیرا انسان در پرتو این عبادت بزرگ، اراده ی نیرومند و ایمانی استوار، پیدا می کند و حاکمیت عقلش بر هوس هایش مسلم می گردد.

 مفسران بزرگ در تفسیر این آیه، نقل کرده اند که: رسول گرامی اسلام (ص) هرگاه با مشکلی رو به رو می شدند که وی را خیلی ناراحت می کرد از نماز و روزه مدد می گرفتند.

 از امام صادق (ع) نقل شده است: هنگامی که با غمی از غم های دنیا رو به رو می شوید، وضو گرفته، به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید. زیرا خدا دستور داده است ” و استعینوا بالصبر و الصلوه “. توجه به نماز و راز و نیاز با پروردگار، نیروی تازه ای در انسان ایجاد می کند و او را برای رویارویی با مشکلات نیرو می بخشد.

در کتاب “کافی” از امام صادق (ع) آمده:

” کان علی (ع) اذا اهاله امر فزع قام الی الصوه ثم تلا هذه الایه. و استعینوا بالصبر و الصلوه”

 هنگامی که مشکل مهمی برای علی (ع) پیش می آمد، به نماز بر می خاست، سپس این آیه را تلاوت می فرمود:” و استعینوا بالصبر و الصلوه”.

آری نماز، انسان را به قدرت لایزالی پیوند می دهد که همه مشکلات، برای او سهل و آسان است و همین احساس، سبب می شود که انسان در برابر حوادث نیرومند و خونسرد باشد.

 برگرفته از تفسیر نمونه /انتهای متن/

درج نظر