استفاده از عبارت «زنانه شدن فقر» در مورد وضعیت زنان کشور معنایی ندارد

یک کارشناس امور زنان با بیان اینکه زنانه شدن فقر نتیجه خشونت علیه زنان است، گفت: به کار بردن این مفهوم در جامعه ای که تلاش می شود زنان به بهترین جایگاه و منزلت اجتماعی و خانوادگی خود دست پیدا کنند معنایی ندارد.

0

لیلا استیری در خصوص مفهوم زنانه شدن فقر گفت: این واژه اولین بار توسط یک جامعه شناس آمریکایی برای توصیف وضعیت نامساعد زنان در جوامع در حال توسعه و کم رشد به کار برده شده است و تعریفی که از ظاهر این مفهوم به دست می‌آید تا حدودی با مفهوم اصلی آن تفاوت دارد.

وی ادامه داد: در فهم اصلی از این واژه زنانه شدن فقر زمانی در یک جامعه اتفاق می‌افتد که فوق خشونت و استثمار در آن جامعه علیه زنان صورت گرفته باشد این خشونت و استثمار جدید کاملا با هم ارتباط داشته و از این ارتباط پدیده زنانه شدن فقر اتفاق می افتد.

این کارشناس مسائل حوزه زنان اظهار داشت: بنابراین اینکه دیده می‌شود در برخی جوامع همانند جامعه ما این اصطلاح در حال رواج پیدا کردن است کمی جای تامل دارد چرا که همانگونه که گفته شد زنانه شدن فقر زمانی در جامعه اتفاق می افتد که در آن جامعه روند تبعیض علیه زنان در موضوعات اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی به اوج خود رسیده باشد در حالی که به کار بردن این مفهوم در جامعه ای که تلاش می شود زنان به بهترین جایگاه و منزلت اجتماعی و خانوادگی خود دست پیدا کنند معنایی ندارد.

استیری افزود: لذا اگر خواستار این هستیم که زنان را از آسیب های اجتماعی دور و در جهت حل مشکلات آنان قدم برداریم بایستی تلاش کنیم گفتمانی را در جامعه ایجاد کنیم که نتیجه بخش بوده و جامعه را به سمت تعالی به پیش ببرد.

منبع: فارس / انتهای متن/

درج نظر