افزایش زنان کارتن خواب در پایتخت/ نیاز به سامان سراهای ویژه

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، از افزایش آمار زنان کارتن خواب در پایتخت خبر داد و گفت: با زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی نیاز به سامان سراها افزایش پیدا می کند.

0

فاطمه دانشور  به آمار کارتن خوابی در پایتخت اشاره کرد و اظهارداشت: در سال ۹۱ که تهران ۱۲ هزار کارتن خواب داشت، تعداد زنان کارتن خواب ۳ هزار نفر بود که تعداد کارتن خواب ها در سال ۹۲ به ۱۵ هزار و در سال ۹۳ به ۲۰ هزار نفر افزایش یافت و به همین نسبت تعداد زنان کارتن خواب نیز در شهر تهران رشد داشته است.

685282

 

وی با بیان اینکه با زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی نیاز به سامان سراها افزایش پیدا می کند، افزود: متاسفانه در میان زنان کارتن خواب و خیابانی، برخی به همراه کودکانشان هستند و برخی نیز باردار هستند که این موارد لزوم توجه به زنان کارتن خواب را افزایش می دهد.

دانشور با بیان اینکه سامان سراهای مادران کارتن خواب باید جدا از سایر زنان کارتن خواب باشد، گفت: معمولا این زنان، کودکان زیر ۱۰ سال همراه خود دارند و یا باردار هستند و استفاده از سامان سراهای عمومی در روحیه این کودکان تاثیرات بدی می گذارد و آنها را آماده آسیب پذیری می کند.

منبع: مهر / انتهای متن/

درج نظر