بدی های کوچک

بدی ها را کوچک نشمار…

0

بدى‏ هاى كوچك را كوچك مشمار؛ كه ميكرب‏ها، با همه‏ كوچكى، اگر در جاى خود بنشينند، فيل‏ها را و آدم‏ها را از پاى در مى ‏آورند.

علی صفایی حائری
نامه هاى بلوغ، ص: 158

 

unnamed

/انتهای متن/

درج نظر