پرچم اسلام در دست امینه سِنلیک اوغلو

مدتی پیش فیلمی از روی کتاب تازه منتشر شده خانم سنلیک اوغلو با عنوان «چگونه اینهمه بی رحمی در حق ما کردید؟» ساخته شده است؛ که از یک طرف مورد استقبال مطبوعات اسلامگرا قرار گرفت و از طرف دیگر با مخالفت گروه های ضددین، ارتش لائیک کشور ترکیه مانع از نمایش این فیلم شد.

0

امپراطوری عثمانی بعد از سقوط عباسیان توسط مغول ها شروع به قدرتگیری کرد. این امپراطوری در طیّ سه قرن توانست بخش قابل توجهی از آفریقا، شرق اروپا و منطقه بالکان، کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عربستان و عراق کنونی را تحت سیطره خود درآورد.

به همین دلیل استعمارگران انگلیسی به فکر نفوذ به این امپراطوری و تجزیه این کشور اسلامی افتاد. نقشه ای که پس از سالها اختلاف افکنی و ایجاد فتنه دعوای عرب و ترک زمینه فروپاشی امپراطوری را فراهم کرد. به هرحال این فتنه گریها بعد از جنگ جهانی دوم به نتیجه مورد دلخواه انگلیسیها منجر شد. بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی و تجزیه آن به دست استعمارگران انگلیسی، لازم بود که دیگر هوس مقابل استعمار ایستادن به ذهن مسلمانان ترک نیافتد. برای همین با روی کار آمدن «مصطفی کمال» معروف به آتاتورک، و در طی 15 سالی که در قدرت بود، ابتدا با دخالت مذهب و علمای دین در امر سیاست به شدت مخالفت شد. بعد او دادگاه های اسلامی را حذف کرد و اختیار آن را به حقوق دانان درس خوانده در غرب داد. سپس مدارس مذهبی و مکتب های آموزش قرآن به کودکان را از بین برد و به جایش مدارس جدید به سبک غربی را جایگزین کرد و در آخر هم در سال 1934.م –برابر با 1313.ش- رسما دستور ممنوعیت داشتن حجاب –چادر و عبا- بانوان مسلمان را صادر کرد. البته حذف تقویم اسلامی و خط عربی و جایگزین کردن خط لاتین هم از دیگر کارهای او بود[1].

این وضعیت در ترکیه ادامه داشت تا اینکه کم کم جنبش مبارزان مسلمان برای احقاق حقوق اسلامی خود آغاز شد. با فعال شدن اسلامگرایان در ترکیه، حکومت لائیک این کشور شروع به وضع قوانین سختگیرانه تری علیه اسلام کرد؛ ازجمله اینکه در سال 1998.م (1377.ش) قانونی تصویب شد که براساس آن ورود و تحصیل زنان «روسری» دار و مردان ریش دار به دانشگاه های ترکیه ممنوع شد. بعد از این جریان گروه های مختلف اسلامگرای ترکیه و به ویژه زنان معتقد این کشور دست به سلسله اعتراض های گسترده ای زدند. یکی از این بانوان معتقد و فعال ترکیه، بانوی نویسنده ای بود به نام «امینه سِنلیک اوغلو».

این بانوی نویسنده که یکی از کتابهای معروفش «ماریا» نام دارد، شجاعانه در مطلبی اعتراضی خطاب به حکومت لائیک ترکیه نوشت: «قوانین تازه کشف شده آنکارا در خصوص پوشش خانمها و ریش آقایان توهین آمیز است. امروز قشرهای مختلف مردم ترکیه به خاطر نحوه پوشش و پاره کردن روسری زنان به دست نیروهای پلیس دست به تظاهرات می زنند. هرچند که این اعتراض در میان دانشجویان دختر بیشتر به چشم میخورد. چنین صحنه های گواه عظمت ارزش نمادین «پوشش» در ترکیه و نیز نگرانی حکومت این کشور از بنیادگرایی است[2].»

البته بعد از ورود اسلامگرایان ترکیه به ارکان اجرایی این کشور و به دست آمدن اندکی از حقوق اسلامی برای مردم مسلمان این کشور، خانم «امینه سنلیک اوغلو» همچنان به مبارزه فرهنگی خود برای تحقق آزادی برای زنان مسلمان ترکیه در انجام احکام دینی ادامه میدهد. به طوریکه مدتی پیش فیلمی از روی کتاب تازه منتشر شده خانم سنلیک اوغلو با عنوان «چگونه اینهمه بی رحمی در حق ما کردید؟» ساخته شده است؛ که از یک طرف مورد استقبال مطبوعات اسلامگرا قرار گرفت و از طرف دیگر با مخالفت گروه های ضددین، ارتش لائیک کشور ترکیه مانع از نمایش این فیلم شد.

و البته مبارزه خانم امینه سنلیک اوغلو و زنان مسلمان ترکیه برای برافراشته کردن پرچم اسلام در کشورشان با شوق و حرارت ادامه دارد.

[1] -کتاب «ترکیه»، نوشته صابر قاسمی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ اول 1374.ش، ص 141

[2] -کتاب «سیمای زن در جهان»-ترکیه-، صدیقه رضایی سیاوشانی، نشر برگ زیتون، چاپ اول پاییز 1377.ش، صفحات 56ت 71

/انتهای متن/

درج نظر