نیت های جالب واقفین

نیت های متنوع جالب واقفان در اموال وقفی نشان می دهد که مسلمانان برای انجام امور خیر به نکات ظریف و در عین حال مهمی در زمینه های روانی، اجتماعی، تربیتی و … توجه داشته اند.

0

مردم مسلمان در طول تاریخ اموالی را برای مصارف عمومی و خیریه وقف می کرده اند در وقف اموال همیشه نیتی در کار بوده است که بر اساس آن، واقف تعیین می کند که اموال وقف شده در چه زمینه ای صرف شود. در مورد نیت واقفین محققین از موارد جالبی نام برده اند.
“در بررسی موقوفات به نمونه های بسیار زیبا و جالبی برمی خوریم که نشان از روح لطیف انسانی و نگاه بلند واقفان با همت دارد. بی تردید مصارف تعیین شده در برخی وقفنامه ها بیانگر اندیشه بلند روح انسان دوستانه و نیت خیرخواهانه نیکوکارانی است که در هر دوره با تشخیص نیازهای اجتماعی زمان خود به وقف اموال و دارایی خویش اقدام کرده اند.
1- وقف برای مؤذن پرهیزکار و خوش صدا 2- وقف برای ارشاد و نصیحت مردم 3- وقف زمین برای احداث مسجد، حسینیه، تکیه، مهدیه و… 4- وقف برای اهدا و تلاوت قرآن کریم 5- وقف قرآن جهت تعلیم و تعلم 6- وقف بر جهاد در راه اسلام و مسلمانان 7- وقف بر صحافی کتاب های مسجد 8- وقف بر فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد(ص) 9- وقف بر کبوتران خانه خدا 10- احداث و ایجاد مکتبخانه ها برای آموزش و تعلیم معارف اسلامی 11- مخارج زوار قبور ائمه معصومین(ع) 12- وقف تأسیس کتابخانه 13- وقف برای صله ارحام 14- وقف بر تقسیم گردو بین بچه ها در مسجد برای تشویق آنها به نماز 15- احداث و ایجاد مدارس علمیه 16- وقف به منظور باشکوه برگزار شدن مجالس مذهبی 17- وقف چاه ها و آب انبارها- قنات ها و چشمه ها 18- وقف جهت یخ برای سقاخانه 19- آزادی زندانیان 20- وقف برای روغن چراغ 21- وقف برای حیوانات 22- وقف برای نواختن آهنگ های دل انگیز و داستان سرایی برای بیماران بدخواب 23- وقف برای خرید کوزه 24- وقف برای اتاق های محل سکونت برای مسافران غریب 25- وقف برای خرید میوه های نوبری جهت فقرا 26- وقف برای پوشاک زنان مستحق 27- وقف برای احداث توالت عمومی 28- وقف برای تلقین میت و کفن میت 29- وقف بر مصالح عامه مردم 30- وقف شترهای مسافربر 31- وقف برای امرار ازدواج جوانان 32- وقف برای درختکاری 33- وقف سیل زدگان و زلزله زدگان 34- وقف بر پوشاک دانش آموزان بی بضاعت و کمک به فقرا 35- وقف ناشنوایان و نابینایان 36- وقف بر گُل کاری در بیمارستان برای انبساط خاطر بیماران و جهانگردان 37- وقف بر امور بهداشتی و پزشکی 38- وقف بر هزینه زندگی و تعلیم و تربیت اطفال یتیم بی بضاعت 39- وقف بر حرفه آموزی”
این مجموعه متنوع و پرشمار از موارد مصرف موقوفات نشانه آن است که مردم مسلمان و جامعه اسلامی در تشخیص نیازهای فرهنگی و اجتماعی و رفع آنها نگاهی بسیار دقیق و در عین حال ظریف داشته است. در واقع بنظر می رسد همه اموری که در دوران جدید بعهده دولتهاست، در گذشته در جامعه اسلامی بعهده مردم بوده که عمدتا از طریق نهاد وقف انجام می گرفته است.

————————————————————–

 مقاله وقف ، رضا مطیع دولت ، سایت وقف چشمه همیشه جاری، 28 دی 90

/انتهای متن/

 

درج نظر