داستان/ باران شکلات

فاطمه دانشور جلیل به صورت حرفه ای از سال ۱۳۸۹ وارد وادی داستان نویسی شد. دوره داستان نویسی و نقد داسنان را در حوزه هنری تهران گذراند . “مرخصی اجباری ” و ” بهترین بابای دنیا ” مجموعه داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس از دانشور به چاپ رسیده است.…

داستان/ دخترم حرف نداره

فاطمه دانشور جلیل به صورت حرفه­ ای از سال 1389 وارد وادی داستان نویسی شد. "مرخصی اجباری" و "بهترین بابای دنیا"، مجموعه داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس و کتاب داستان کودکان "گمشده" از او به چاپ رسیده است.