آرشیو برچسب

میلان کوندرا

شوخی با تاریخ

رمان "شوخی" اولین اثر میلان کوندراست که او خود معتقد است فقط یک داستان عاشقانه است اما واقعیت این است که در این…