آرشیو ماهانه

بهمن 1398

نمایشنامه 3/ سال های فاجعه

 (عزت مقابل آینه نشسته است و خود را می آراید.خانم باجی از پشت پنجره به او می نگرد.خانم باجی طوری قرار می گیرد که درست در مقابل عزت است.میرزا تقی غذایش را تمام می کند و به قلیان کشیدن مشغول می شود.)

نمایشنامه 1/ سال های فاجعه

در سال های دور که رضا خان پهلوی بنای حکومت سلسله پهلوی را گذاشت، اتفاقات عجیب و غریبی در این کشور افتاد، که هنوز هم خیلی ها ابعاد درست آن را نمی دانند و یکی از آنها "کشف حجاب" بود. نمایشنامه ای که می خوانید ما را به آن مقطع از تاریخ می برد…

12 توصیه برای آرامش در خانه

دختر خانمی به مشاور به دخت می گفت: مامان و بابام سر هر چیزی دعوا می کنن. وقتی داد و فریاد شروع میشه، دست خواهرم که پنج سالشه رو می گیرم و میرم تو اتاق، به یه جا زل می زنم و گریه می کنم. پسر جوانی هم در ادامه گفت: همه جا همینه، خونه ی ما…