آرشیو دسته بندی

از کودکم یاد گرفتم

ابوالفضل خلاق است

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان "از کودکم یاد گرفتم". مادر ابوالفضل باقري با ارسال عكس - متني جالب به ما مي گويد" استعداد و خلاقيت بدون داشتن فن و تلاش كافي نيست"
بیشتر بخوانید...

محمد طاها با محبت است

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان "از کودکم یاد گرفتم". مادر محمد طاها پور يوسف با عكس- متني جالب از "تمركز و اصرار در خواسته ها" براي ما مي گويد.
بیشتر بخوانید...

هانيه اراده دارد

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان "از کودکم یاد گرفتم". مادر هانيه افشار با عكس متني جالب از اراده محكم دخترش براي ما مي گويد.
بیشتر بخوانید...

مسابقه “از کودکم یاد گرفتم”

کاربران به دختی می دانند که تازگی سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان "از کودکم یاد گرفتم". حالا اولین عکس – متن را که از طرف مامان آرش و آیلین حقی برای شرکت در مسابقه…
بیشتر بخوانید...