آرشیو دسته بندی

طب سنتی

آنچه باید در مورد مزاج ها و طبایع بدانید

در مورد اصول صحبح تغذیه گفتیم که تناسب غذا با مزاج و طبع شخص، آب و هوا و خواص و طبع خوراکی ها و نیز میانه روی در مقدار غذا و نوبت های تغذیه بسیار مهم است. این بار به توصیه های غذایی با توجه به مزاج و طبع اشخاص می پردازیم و برای این منظور…
بیشتر بخوانید...