آرشیو دسته بندی

نمایشنامه

طلوع یک خورشید

آمنه به کودکی باردار است از عبدالله، همسر محبوبش که خیلی زود او را تنها گذاشت با این کودک. اما گویی نه تنها آمنه که در کل عالم و درمیان همه مردمان، نشانه های آمدن "محمد" مشهود شده است. و با این نشانه ها بود که محمد قدم به دنیا گذارد.
بیشتر بخوانید...

سفر بی بازگشت عبدالله

آمنه عروس عبدالله پا به خانه او گذاشت و خیلی زود نوری که در صورت و پیشانی عبدالله موج می زد و نظر بسیاری از زنان مکه را جلب کرده بود، به آمنه منتقل شد. حالا آمنه باردار بود و در خواب دید که فرزندش سرور همه عالمیان خواهد شد.
بیشتر بخوانید...